lika mojligheter • |Finland
  16-12-2009

  Oppimisen suurlähettiläät

  Työelämän koulutuskeskuksen vuosikokouksessa 26. marraskuuta nimitettiin kaksi oppimisen suurlähettilästä: Sigtryggur Gíslason ja Vilhjálmur Örn.

 • |Finland
  16-12-2009

  Nuorten vammaisten haasteet työelämässä

  Lähes puolet pelkän peruskoulun käyneistä nuorista vammaisista on työelämän ulkopuolella. Nuorten vammaisten työllisyysaste on kokonaisuudessaan matalampi kuin muun työvoiman.

 • |Island
  16-12-2009

  Erfiðleikar sem blasa við fötluðum unglingum á vinnumarkaði

  Nærri lætur að annar hver fatlaður unglingur sem ekki hefur lokið annarri menntun en grunnskólaprófi sé án atvinnu. Í heild er hlutfall fatlaðra unglingar af vinnuafli án atvinnu lægra en annarra.

 • |Island
  14-12-2009

  Fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þann 26. nóvember sl. hlutu þeir Sigtryggur Gíslason og Vilhjálmur Örn Halldórsson viðurkenningu fyrir að hafa skarað fram úr í námi fullorðinna á árinu 2009.

 • |Norge
  14-12-2009

  Læringsambassadører

  På Arbeidslivets utdanningssentrets årsmøte den 26. november ble Sigtryggur Gíslason og Vilhjálmur Örn Halldórsson kåret som årets læringsambassadører.

 • |Norge
  04-12-2009

  Utfordringer for unge funksjonshemmede i arbeidslivet

  Nær halvparten av unge funksjonshemmede med bare grunnskoleutdanning står utenfor det ordinære arbeidslivet. Sysselsettingen er totalt sett lavere for unge funksjonshemmede enn resten av arbeidsstokken.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Norge
  14-10-2009

  Dobbelt så sterke?

  Renate Grytnes er en engasjert og ressurssterk nordisk kvinne, lærer og mamma. Sammen med kollega på Tønsberg Voksenopplæring, Hilde Henriksen, har hun skrevet boken Dobbelt Mamma. Den boken handler om kvinner – om mammaer – som lever i Norden men som kanskje ikke defineres som ”nordiske kvinner” likevel.

 • invandrare jämställdhet |Danmark
  13-10-2009

  Kvinder hjælper kvinder

  Lever man det meste af tilværelsen inden for familiens egne fire vægge, og taler og forstår man kun ganske lidt dansk, er det svært at orientere sig om mulighederne i samfundet og de forventninger, der stilles fra fx skoler og daginstitutioner til børn og forældre. I flere danske byer forsøger såkaldte bydelsmødre at skabe kontakt til de mest isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

 • |
  12-10-2009

  Equal at Work

  Building an Irish labour market based on equality and diversity
  (Equal project 2007-2009)

 • |
  08-10-2009

  Social return

  Social return

 • |Island
  29-09-2009

  Sérstakt námstilboð til unglinga með sérþarfir er stökkbretti í inn í fullorðinsárin

  Unglingar með sérþarfir á aldrinum 16-25 ára eiga samkvæmt lögum rétt á þriggja ára námi á framhaldsskólastig að loknum grunnskóla.

 • |Finland
  25-09-2009

  Koulutus on erityisnuorten ponnahduslauta aikuisuuteen

  Peruskoulun suorittaneille 16–25-vuotiaille erityistuen tarpeessa oleville nuorille taataan laissa oikeus 3-vuotiseen nuorisokoulutukseen.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et springbræt til voksenlivet

  Unge i alderen 16-25 år med særlige behov har et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

 • |
  07-09-2009

  Equalitec

  Equalitec

 • |
  07-09-2009

  Mature @ EU

  Mature @ EU

 • |
  07-09-2009

  Value of Work

  Value of Work

 • |
  07-09-2009

  Newcomers in Turkey

  Newcomers in Turkey

 • |Finland
  31-08-2009

  Tukitoimia aikuisille

  Miten luodaan vammaisille ja vajaakuntoisille aikuisille soveltuvat opiskeluolot? Erityisopetuksesta vastaavat opetusviranomaiset ovat tehneet tiedotteen, jossa yritetään vastata tuohon kysymykseen. Tiedotteen viesti on, että kaikilla on oltava oikeus koulutukseen.

 • |Island
  31-08-2009

  Sérstakur stuðningur fyrir fullorðna

  Hvernig er hægt að auðvelda fullorðnum einstaklingnum með skerta getu að leggja stund á nám? Sænska sérkennslustofnunin hefur nýlega gefið út rit þar sem reynt er að svara þessari spurningu. Boðskapur ritsins er að allir eigi að hafa jafnan rétt til náms.

 • |Sverige
  25-08-2009

  Stödinsatser för vuxna

  Hur gör man studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning? Specialpedagogiska skolmyndigheten har utarbetat en skrift som försöker besvara frågan. Budskapet i skriften är att möjligheter till utbildning ska finnas för alla.

 • |
  03-08-2009

  Keeping on Track

  Keeping on Track

 • |Finland
  27-04-2009

  NVL:n oppimisen suurlähettiläs Brasiliaan

  Jan Helge Svendsen oppijoiden äänitorvena Unescon toukokuisessa Brasilian-konferenssissa.

 • |Island
  27-04-2009

  Námssendiherra NVL á leið til Brasilíu

  Jan Helge Svendsen mun leggja til rödd námsmanna á ráðstefnu UNESCOS í Brasilíu í maí.

 • |in English
  23-04-2009

  KEEPING ON TRACK

  Upgrading the skills of older workers, migrants and women in healthcare, service and social sectors in Europe

 • |in English
  23-04-2009

  KEEPING ON TRACK

  Upgrading the skills of older workers, migrants and women in healthcare, service and social sectors in Europe

 • |in English
  23-04-2009

  KEEPING ON TRACK

  Upgrading the skills of older workers, migrants and women in healthcare, service and social sectors in Europe

 • |Norge
  22-04-2009

  NVLs Lærings- ambassadør til Brasil

  Jan Helge Svendsen skal være de lærendes stemme på UNESCOS konferanse i Brasil i mai.

 • |
  30-03-2009

  Arkiv

  Arkiv

 • |Finland
  30-03-2009

  Aikuiskoulutus, täydennyskoulutus ja jatkokoulutus – myös vammaisille ja vajaakuntoisille?

  Tanskalainen vammaisten tasa-arvokeskus on julkaissut raportin siitä, miten aikuiskoulutuksessa voidaan tukea vajaakuntoisia.

 • |Island
  29-03-2009

  Fullorðinsfræðsla, endur- og símenntun – einnig fyrir einstaklinga með skerta hreyfigetu?

  Miðstöð jafnréttis fyrir fatlaða hefur gefið út nýja skýrslu um hvernig hægt er með fullorðinsfræðslu, endur- og símenntun er hægt að styðja hreyfiskerta einstaklinga.

 • |Danmark
  25-03-2009

  Voksen-, efter- og videreuddannelse – også for mennesker med funktionsnedsættelse?

  Center for Ligebehandling af Handicappede har udgivet ny rapport om, hvordan VEU kan støtte mennesker med funktionsnedsættelse

 • |Finland
  27-02-2009

  Uusi hanke raivaa kehitysvammaisille tilaa työmarkkinoilta

  Tanskan kehitysvammaisten ja heidän omaistensa maanlaajuinen yhdistys LEV kertoi helmikuussa järjestetyssä konferenssissa KLAP-hankkeestaan, jonka tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten osallistumismahdollisuuksia.

 • |Island
  27-02-2009

  Rýmri vinnumarkaður, verkefni um vinnu fyrir þroskahefta

  Danska félagið LEV – landssamband þroskaheftra og aðstandenda þeirra, kynntu á ráðstefnu í ferbrúar, verkefnið: Skapandi, langtímavinnuskipulag (KLAP- Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning). Það er tilraun til að bæta úrræði þroskaheftra til þátttöku á vinnumarkaði.

 • |Danmark
  25-02-2009

  Et mere rummeligt arbejdsmarked et projekt om arbejde til udviklingshæmmede

  Foreningen LEV – landsforeningen for udviklingshæmmede og deres pårørende fremlagde på en konference i februar, hvordan de med projektet KLAP- Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning, vil forsøge at bedre udviklingshæmmedes muligheder for at deltage.

 • |Island
  29-01-2009

  Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu

  Þann 1. janúar 2009 tóku ný lög um mismunun og aðgengileika gildi í Noregi. Nú er það á ábyrgð vinnustaða og fræðsluaðila að ganga úr skugga um að fötlun sé ekki til trafala.

 • |Finland
  29-01-2009

  Vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjiminen kiellettiin

  Vuoden 2009 alusta Norjassa astui voimaan uusi syrjintä- ja esteettömyyslaki. Tästä lähin on työpaikkojen ja oppilaitosten vastuulla varmistaa, että alentunut toimintakyky ei estä työssäkäyntiä ja opiskelua.

 • |Norge
  27-01-2009

  Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne

  Fra 1. januar 2009 gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge. Nå er det arbeidsplassene og utdanningsinstitusjonenes ansvar å legge til rette for at funksjonshemming ikke skal være en hindring.

 • baskunskaper IKT kompetens |
  09-12-2008

  How 102 000 people learned to use the Internet

  On the 17th October 2008 the XII Adult Education Forum took place in Estonia. Alar Ehandi, leader of the project “Look@World”, gave a presentation about the legendary project which within one and a half years gave Internet skills to 102 000 people.

 • |Island
  27-11-2008

  Aukin alþýðumenntun fyrir fatlaða

  Á næstu fjórum árum verður aukalega 15 milljónum varið til þátttöku fatlaðra í alþýðumenntun.. Fjármagnið kemur úr ríkissjóði.

 • |Finland
  26-11-2008

  Lisää kansansivistysvaroja vammaisille

  Tanskan valtio suuntaa lisää varoja vammaisten vapaaseen sivistystyöhön. Seuraavan neljän vuoden ajalle on varattu yhteensä 15 miljoonaa kruunua lisärahaa.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Mere folkeoplysning til handicappede

  Over de næste fire år vil der blive afsat yderligere 15 mio. kr. til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Pengene kommer fra satspuljen.

 • |Finland
  30-09-2008

  Ikääntyvät syrjäytyvät tietoyhteiskunnasta

  Yli 65-vuotiailla norjalaisilla ei ole riittävästi internetin käyttämiseen tarvittavaa tietoa. Tämä käy ilmi hallinto- ja uudistusministeriön teettämästä tuoreesta tutkimusraportista, jossa tutkittiin ikääntyvien laajakaistan käyttöä.

 • |Norge
  24-09-2008

  Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet

  Seniorene, særlig de over 65 år, mangler tilstrekkelig kunnskap til å komme på Internet. Dette går frem av en ny rapport om eldres bruk av bredbånd som er laget på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

 • |Norge
  24-09-2008

  Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet

  Seniorene, særlig de over 65 år, mangler tilstrekkelig kunnskap til å komme på Internet. Dette går frem av en ny rapport om eldres bruk av bredbånd som er laget på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

 • |Danmark
  04-09-2008

  Undervisning i islandsk for indvandrere

  Undervisningsministeriets projektledelse om undervisning i islandsk for indvandrere holdte et møde om projektets status for nylig.

 • |Finland
  19-06-2008

  Islantia maahanmuuttajille -hankkeen kokous

  Islannin opetusministeriön islantia maahanmuuttajille -hanke sai alkunsa kasvaneesta islanninopetuksen tarpeesta. Hallitus on myöntänyt

 • |Danmark
  17-06-2008

  Undervisning i islandsk for indvandrere

  Undervisningsministeriets projektledelse om undervisning i islandsk for indvandrere holdte et møde om projektets status for nylig.

 • |Finland
  28-05-2008

  Yhteistyöllä syrjäytymistä vastaan

  Eri pohjoismaiden hyvinvointi- ja työviranomaiset ovat valinneet erilaisia ratkaisuja tehostamis- ja yhtenäistämisvaatimuksiin vastatakseen. Työkyvyttömien ja pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko on kuitenkin koko Pohjolaa yhdistävä haaste.

 • |Island
  28-05-2008

  Mynda bandalag til aðstoðar þeim sem eru utangarðs í atvinnulífinu

  Velferðar- og atvinnumálastofnanir Norðurlandanna hafa valið ólíkar lausnir til þess að mæta kröfum um árangur og samlegð. Sú áskorun, sem er sameiginleg öllum löndunum, er stækkandi hópur veikra einstaklinga og langtíma atvinnulausra sem hafa lent utangarðs í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • hållbar utveckling baskunskaper |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
  09-05-2008

  Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

  Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

 • |Island
  29-04-2008

  Sókndjarft frumvarp

  Með frumvarpi til laga um mismunun/heft aðgengi hreyfihamlaðra: Verjum réttinn - aðgengi fyrir alla, verður Noregur í fararbroddi á Norðurlöndunum á þessu sviði.

 • |Finland
  29-04-2008

  Radikaali esitys syrjintä- ja esteettömyyslaiksi

  Uusi laki tekee Norjasta saavutettavuuden edelläkävijämaan.

 • |Norge
  23-04-2008

  Offensivt lovforslag

  Med forslaget til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov: Vern mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, blir Norge et foregangsland i Norden på dette området.

 • |Finland
  14-02-2008

  Hyvä lukija,

  4.–5. joulukuuta 2007 Riiassa järjestettiin NVL:n ja EAEA:n konferenssi, jonka otsikkona oli Equal Opprtunities for All – the Value of Adult Learning in Promoting Equality. Latvian konferenssiin osallistui noin 170 ihmistä 26 maasta. Myös tämänkertainen DialogWebin keskittyy yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

 • |Sverige
  14-02-2008

  Kära läsare,

  Från den 4. till 5. december 2007 hölls en NVL- och EAEA-konferens i Riga, med temat ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. Ca 170 personer från 26 länder samlades i Lettlands huvudstad. Också det föreliggande numret av DialogWeb fokuserar på lika möjligheter till lärande.

 • lika möjligheter vuxnas lärande |
  14-02-2008

  Dear Reader,

  From 4th to 5th December 2007 a NVL and EAEA conference took place in Riga with the title ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. About 170 people from 26 countries gathered in the capital of Latvia. The current DialogWeb is focussing on the issues of equal learning possibilities, too.

 • vuxnas lärande lika möjligheter |
  13-02-2008

  In Focus: People with Learning Difficulties

  The Estonian Ministry of Education and Science is launching three programs of adult education this year, one of these will be managed by Estonian Non-Formal Education Association (ENEA). The budget for the project is four million Euros.

 • invandrare lika möjligheter |Norge
  12-02-2008

  Den stygge andungen

  Baksho Sunder er verken stygg eller en liten andunge. Likhetstrekkene med ”den stygge andungen” ligger i at også hun har forsert noen barrierer for å se sin egenverdi, og komme dit hun er i dag. Hun er en norsk kvinne med en indisk-etnisk minoritetsbakgrunn.

 • vuxenutbildning invandrare |Sverige
  12-02-2008

  Stegen ut i arbetet

  ”Det här var en viktig kurs för mig och jag hoppas att fler kan få möjlighet att gå liknande kurser utformade även för andra branscher. Det skulle behövas kurser för snickeri, svetsning och många andra områden”, anser vaktmästaren Junaid Amin Jabbar.

 • lika möjligheter vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2008

  Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

  ”Det återstår mycket att göra innan vi uppnått lika villkor för alla. Handlingsplanen pekar på många viktiga områden att ta sig an” sa EAEAs nyss installerade generalsekreterare Regina Ebner, när hon presenterade sig för auditoriet vid öppningsceremonin i den vackra universitetsaulan.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

  Som ett projekt i anslutning till temaåret för lika möjligheter för alla publiceras i dag Seppo Niemeläs rapport Toteutumattomat oikeudet. I den kartläggs organisationers synpunkter på problem med att uppnå likabehandling och hur problemen kunde rättas till.

 • |
  13-12-2007

  Workshops and Poster Session

  Workshops and Poster Session

 • |
  13-12-2007

  Voices of the Participants

  Voices of the Participants

 • |
  13-12-2007

  Closing Remarks

  Closing Remarks

 • |
  12-12-2007

  Final Statement

  Final Statement

 • |
  11-12-2007

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

 • |
  10-12-2007

  Open Space Conference

  Open Space Conference

 • |
  10-12-2007

  Deaf Are Not Deaf

  Deaf Are Not Deaf

 • |
  10-12-2007

  Routes and Pathways to Integration

  Routes and Pathways to Integration

 • |
  10-12-2007

  The Dream That Became True

  The Dream That Became True

 • |
  10-12-2007

  Introduction

  Introduction

 • |
  05-11-2007

  European Conference 2007

  European Conference 2007

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

  Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Samfélag án aðgreiningar

  Nýútkomin samanburðarrannsókn milli Norðurlandanna fjögurra, Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sýnir að Danmörk stendur sig illa í jafnréttismálum fatlaðra.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Danmark dårligst til at integrere handicappede

  Danmark ligger dårligt, når det drejer sig om ligebehandling af handicappede. Det viser en ny undersøgelse, der sammenligner de fire nordiske lande: Island, Norge, Sverige og Danmark.

 • |
  03-10-2007

  Finland

  Finland

 • |
  01-10-2007

  Danmark

  Danmark

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |Finland
  31-08-2007

  Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

  Olemme kaikki kuulleet ja lukeneet vastaavia tarinoita työnhakijoista, jotka jäävät ilman työpaikkaa, koska eivät sovi työelämän vaatimaan yhtenäiseen muottiin.

 • |Island
  30-08-2007

  Fékk ekki vinnu á skiptiborðinu – hjólastóllinn kom í veg fyrir það

  Álíka sögur um vinnufúst fólk, sem hefur ekki fengið störf við hæfi vegna þess að það uppfyllir ekki ströngustu kröfur atvinnulífsins, höfum við bæði lesið og heyrt.

 • |
  16-08-2007

  Äldre i arbetslivet

  Äldre i arbetslivet

 • |
  27-06-2007

  Norge

  Norge

 • |
  27-06-2007

  Energi i bruk

  Energi i bruk

 • |
  27-06-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

 • forskning |Sverige
  31-05-2007

  Námssendiherrar eiga að vísa veg

  Menntun og skóli eru ekki jafn sjálfsögð fyrir alla og það Jan Helge Svendsen fullkunnugt um. Hann er lesblindur og af þeim sökum varð hann að finna sér sína eigin leið til náms.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Oppimisen suurlähettiläät opastavat

  Opiskelu ja koulunkäynti eivät ole kaikille itsestäänselvyys, tietää Jan Helge Svendsen. Hänellä on dysleksia, ja siksi hän on joutunut etsimään omat oppimispolkunsa.

 • |Norge
  29-05-2007

  Læringsambassadører skal vise veien

  Utdanning og skole er ikke en selvfølge for alle, det vet Jan Helge Svendsen mye om. Han har dyslexi.