netvaerk • Foto: Colourbox.com
  aikuiskoulutus |Finland
  10-02-2020

  Kansallinen NVL-tapaaminen/ nationella nätverksträff

  Kevään tapaaminen järjestetään Tamminiemessä.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grønland bygger arktisk uddannelsesbro

  Universiteter fra den arktiske region holdt uddannelsesmesse for alle atleter, der deltog i Arctic Winter Games 2014 i Alaska

 • etter- og viderutdanning |
  24-07-2013

  NVL:s nätverk och arbetsgrupper

  NVL är ”nätverkande” den naturliga arbetsformen. NVL har bidragit till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.
  NVL:s koordinatorer ansvarar för rekrytering av medlemmar i de olika nätverken och säkerställer att relevanta miljöer får inbjudan till nätverkande, och att kompetensen i nätverket motsvarar nätverkets målsättning. De nordiska nätverk som arbetar med något aktuellt tema kan samarbeta med nationella nätverk, som koordinatorerna i de olika länderna inbjuder till. NVL fokuserar också på synergieffekter mellan nätverk och utbyte av kunskap mellan nätverk och skall fortsätta synliggöra den information som genererats inom olika nätverk.