nordisk visjon • vuxnas lärande |Norden
  16-01-2020

  Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

  Vision 2030

 • vuxnas lärande |Norden
  15-09-2014

  Sammen er vi stærkere

  De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejdet den 6. februar 2014.
  Et grænseløst Norden. Et innovativt Norden. Et synligt Norden. Et udadvendt Norden.