nvl-digital • Vendepunktet kom, da Hanne Josefina Hjardemaal, som er formand for den andelsboligforening, hun bor i, blev mobbet af de andre bestyrelsesmedlemmer, fordi hun stadig skrev i hånden. Foto: pexels.com
  fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring |Danmark
  04-08-2021

  Jeg har lært ikke at være bange for computeren

  Hanne Josefina Hjardemaal på 60 år er kunstner og har bevidst fravalgt at bruge computer gennem tilværelsen. Men på et tidspunkt bestemte hun sig for, at det skulle være løgn og gik i gang med FVU Digital.

 • Foto: Kindel Media
  IKT-kunnskap forskning |Norden
  02-05-2021

  Workshop 2 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Kindel Media
  IKT-kunnskap forskning |Norden
  02-05-2021

  Workshop 1 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Pixabay
  IT færdigheder livslang læring |Norden
  08-03-2021

  Netværksmøde NVL-digital

  Netværket NVL-digital holder sit andet møde d. 8. marts 2021.

  Dagsordenen følger pr. mail.

 • Det Nationale Videncenter for e-læring undersøgte sammen med tænketanken DEA undervisernes og elevernes erfaring med fjernundervisningen, mens den stod på under coronaen. Dermed har Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik, fået en masse ny viden forærende. Foto: Julia M Cameron
  fjernundervisning IT færdigheder |Danmark
  26-10-2020

  Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

  Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

 • NVL-netværket Grundlæggende færdigheder
  basiskompetence demokrati IT færdigheder |Norden
  10-08-2020

  Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

  Ny rapport fra NVL-netværket Grundlæggende færdigheder stiller skarpt på, hvad manglende digitale kompetencer kan betyde for tilliden til de nordiske demokratier. DialogWeb tog en snak med netværksmedlem Hanne Størset, der arbejder med analyse og er en af forfatterne bag rapporten.

 • Christer Olsson. Foto: Privat
  baskunskaper IKT kompetens fängelseutbildning |Sverige
  13-05-2020

  Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

  För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras? Christer Olsson på Kriminalvården i Sverige ingår i en nordisk arbetsgrupp som har undersökt möjligheterna till utökad användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för studerande i fängelse.

 • Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale.
  voksnes læring |Island
  06-04-2020

  Digitalisering i turisme medfør spennende muligheter

  Det Islandske Turistrådet initierte et nordisk samarbeidsprosjekt om digitalisering innenfor turisme i 2019. Digitalisering skaper et mangfold av muligheter på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.

 • democracy adult learning ICT skills |Norden
  18-03-2020

  Learning for Everyone in a Digital Society

  NVL presents a new discussion paper on digitalization and learning in a lifelong perspective.

 • Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
  glesbygd baskunskaper IKT kompetens vuxnas lärande |Finland
  24-02-2020

  Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

  Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport.

 • basic skills adult learning competence development |Norden
  21-01-2020

  Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  How can we turn challenges into opportunities?

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  18-10-2019

  Digitaliseringsresan – För och med de anställda

  Den digitala transformationen påverkar på ett genomgripande sätt vårt samhälle. Digitaliseringskompetens har kommit att bli en grundläggande kompetens i dagens arbetsliv och möjligheterna att använda digitala verktyg för effektiv kompetensutveckling är oändliga. På så sätt påverkar det digitala skiftet både arbetslivets kompetensbehov men också förutsättningar att erbjuda situationsanpassad kompetensutveckling. Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet bildades 2018 och sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda? Som ett led i sitt arbete lät nätverket arrangera ett seminarium med titeln Digitaliseringsresan – hur får vi med de anställda till vilket de bjöd in externa föreläsare från arbetslivet och utbildningsvärlden för att ge exempel på hur digitaliseringen påverkat deras kompetensutvecklingsinsatser.