Filter Nätverk vagledning • vägledning |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

 • vägledning |Norden
  18-02-2019

  Verksamhetplan 2019

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2019

 • vejledning |Norden
  18-02-2019

  Virksomhedsplan for IKT og vejledning

  Detta gør arbejdsgruppen for IKT & vejledning i 2019

 • vägledning |Norden
  04-05-2017

  Aktuellt

  På gång inom nätverket

 • vägledning |Norden
  06-03-2017

  Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning

  Detta skall arbetsgruppen för IKT och vägledning göra 2017.

 • vägledning |Norden
  13-01-2017

  Verksamhetplan 2018 Vägledning

  Detta gör nätverket 2018

 • vejledning |Island
  24-10-2016

  Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda

  Ráðgjöf fyrir fullorðna - veiledning for voksne

 • vejledning |Færöerne
  30-09-2016

  Vejledningssystemet på Färöarna

  En kort beskrivning av vägledarsystemet på Färöarna

 • vägledning validering kompetensutveckling |Norden
  08-09-2016

  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

  "Veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem."
  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning.

 • vägledning |Åland
  18-04-2016

  Nya vindar för vägledning

  Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 • vägledning |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Vägledningsnätverkets verksamhet

 • vägledning |Norden
  04-03-2015

  Nordiskt Nätverk för Vägledning - Verksamhetsplan 2015

  Detta skall det Nordiska Nätverket för Vägledning göra under 2015.

 • vägledning |Norden
  04-03-2015

  Nordiskt Nätverk för vägledning - Mötesplan 2015

  Nätverket träffas 4 gånger under 2015.

 • vägledning |Norden
  19-07-2014

  Veiledningskonferanse i Nuuk

  Veiledning i arbeidslivet er tema for NVLs konferanse i Nuuk denne uken. Spennende Key-notes, engasjerte gruppediskusjoner og live oppleggsholdere fra Åland er noe av det vi har fått med oss hittil.

 • vägledning |Norden
  24-06-2014

  Nordic seminar in counselling – the art of guidance

  The seminar was held in Salmia Training and Development Centre, in Jyväskylä.

 • vägledning |Norge
  09-05-2014

  Master i karriereveiledning

  Et nytt masterprogram i karriereveiledning skal igangsettes fra høsten 2014 i Norge. Det er to høgskolene som er felles ansvarlig for masterprogrammet, og de er i en prosess med å få godkjent studie- og emneplaner.

 • vägledning |Norge
  08-05-2014

  Veilederforum i Norge

  Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Nordiskt nätverk för Vägledning: Mötesplan 2014

  Fyra möten är planerade för år 2014.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Nordiskt nätverk för Vägledning: Verksamhetsplan 2014

  Verksamhetsmål, prioriterade insatser och mötesplan för 2014.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.
  vägledning |Norden
  26-12-2013

  Nordisk Väglednings konferens 2013

  Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.

 • vägledning |Norden
  02-12-2013

  Nordisk Väglednings-konferens 2013 - Göteborg

  Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena. Verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren och NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen öppnade konferensen. Presentationerna på konferensen hittar du i högra spalten. Nedan en kort introduktion till presentationerna. Material från workshops publiceras på denna sida efter Påsk.

 • Ann-Christine Ringström, universitetslärare och handledare, Malmö Högskola, 
<br />tillsammans med Jóannes Patursson. Han är bonde i 17:e generation på gården 
<br />Kirkjubøgarður i bygden Kirkjubø.
  vägledning |Norden
  02-12-2013

  Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst. Vejlederkonference på Færøerne

  Vägledningsnätverket inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) höll den 7 maj seminariet ”Vegleiðing fyri øll – hvar sum helst, nær sum helst” i Lärarhögskolan i Torshavn på Färöarna. Seminariet, som hölls på färöiskt initiativ...

 • vägledning |
  29-11-2013

  Verksamhetsplan 2013 -Vägledningsnätverket

  Verksamhetsplan 2013 -Vägledningsnätverket

 • vägledning |Grønland
  21-11-2013

  Kort beskrivelse af vejledningssystemet på Grønland

  Vejledning i Grønland startede i år 2000 og er i de forløbende år revideret løbende. Det er vores mål i Grønland at alle uddannelses- og vejledningstiltag kan nås ét sted i lokalsamfundet.

 • vägledning |
  29-05-2012

  Dialogmøde om voksenvejledning 2012

  Voksenvejledning er et aktuelt tema både i Norden, Europa og Danmark. Den danske regering har sat udvikling af beskæftigede og ikke mindst lediges kompetencer højt på den beskæftigelsespolitiske dagsorden ...

 • vägledning |
  06-02-2012

  Nordiskt seminarium om vuxenvägledning 2011

  Bildningsforum ordnande i samarbete med NVL ett seminarium om vuxenvägledning vid Vasa arbis den 28 april 2011.

 • vägledning |
  19-01-2012

  Vuxenutbildningskonferens - Arkiverade evenemang 2011

  Diverse
  Arkiverade evenemang

 • vägledning |Finland
  07-11-2011

  Guidance System in Finland

  There are two established guidance and counseling systems in Finland, the functions and goals of which are mutually complementary:

 • vägledning |
  11-08-2011

  Vägledning på glesbebygda områden - seminarium 2010

  26 – 29 september 2010, Hotell Keflavik, Island
  På seminariet kartlades vilka erfarenheter och kunskaper det finns om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen.

 • vägledning |Norge
  04-08-2011

  Om veiledning i Norge

  Karriereveiledning og rådgiving tilbys i grunnopplæringen og ved de fleste universiteter og høyskoler.

 • Reykholt, Island
  vägledning |Island
  28-06-2011

  Educational and vocational guidance in Iceland

  Educational and vocational guidance is officially available for the adult population at upper secondary school level, univeristies, lifelong learning centres, municipalities, employment offices and several private practices.

 • vägledning |Danmark
  13-06-2011

  Kort beskrivelse af vejledningssystemet i Danmark

  Vejledningen i Danmark gennemgik i 2004 en reform på ungeområdet.

 • vägledning |
  29-05-2011

  Nordiskt seminarium om vuxenvägledning - april 2011

  Seminariet vill presentera olika modeller för vuxenvägledning som används i de nordiska länderna, de nationella strategierna som ligger som grund och konkreta exempel på hur man kan arbeta med informations-, väglednings- och rådgivningstjänster för vuxna.

 • vägledning |
  12-11-2008

  Väglednings- seminarier 2007 - 2008

  Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv.
  Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) bjöd in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november 2007.

 • vägledning |
  02-10-2007

  Litteratur, artiklar

  Litteratur, artiklar

 • vägledning |Norden
  02-10-2007

  Mentor på tværs

  Mentor på tværs er et samarbejde mellem Helsingborg Stad (S) og Reva Trollesbro i Hillerød (DK). Formålet er at støtte og udvikle et fælles rummeligt arbejdsmarked i Øresundsregionen gennem et samarbejde om integration og fastholdelse af arbejdskraft.

 • vägledning |island
  02-10-2007

  European Lifelong Guidance Policy Network

  ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

 • vägledning |
  30-08-2007

  Nordiskt vägledarnätverk

  Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis. • vägledning |
  22-05-2007

  Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

  Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 • vägledning |
  20-06-2006

  Sociodynamic Counselling – Crossing Lines, Broadening Minds4th - conference 2006

  This fourth Nordic Conference on Sociodynamic Counselling, 17th - 19th of May 2006 in Jyväskylä, Finland, took us back to the roots of sociodynamic counselling; we learnt about current trends and compared different theories ...

 • vägledning |
  15-02-2006

  Arkiverade evenemang fra 2006

  Arkiverade evenemang fra 2006