validering • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Úttekt á starfsemi Háskólans í Færeyjum

  Forsenda sérfræðingahópsins var „Við metum til að þróa“ Árangur vinnunnar, sem er fyrsta ytri úttektin á Háskólanum í Færeyjum, var birt á fundi hjá mennta-, vísinda- og menningarmálaráðuneytinu þann 13. janúar sl.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Menntun núna í Breiðholti

  Meginmarkmið tilraunaverkefnisins Menntun núna i Breiðholti er að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og efla þjónustu í nærumhverfi.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Næsta skref

  Vefurinn Næsta skref, upplýsingavefur um nám og störf, var opnaður á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og NVL þann 4. desember síðastliðinn.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

  Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Neste trinn

  Nettportalen Neste trinn, med informasjon og nyheter om utdanning og arbeid, ble åpnet på Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop varpar ljósi á fullorðinsfræðslu í Svíþjóð

  Tækifæri til raunfærnimats og til að taka einstök námskeið er meðal þess sem einkennir sænska fullorðinsfræðslu.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Svíþjóðamentor getur aðstoðað nýaðflutta við að fá vinnu

  Í umræðum síðustu ára um hvernig hægt sé að auðvelda einstaklingum af erlendu bergi brotnu og með menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandinu að fóta sig á sænskum vinnumarkaði hefur verið lögð áhersla á að ekki sé til staðar neitt heildrænt kerfi fyrir mat á raunfærni.

 • |Norden
  21-01-2015

  Nordiskt samarbete om arktisk strategi

  Arbetskraften bör lättare kunna flytta mellan länderna genom att yrkesutbildningar automatiskt godkänns i grannlandet.

 • vägledning |Sverige
  20-01-2015

  Vuxenutbildning för alla

  Karl-Erik Eriksson är rektor för vuxenutbildningen på Jobb och Kunskapstorget.

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

 • |Sverige
  09-01-2015

  Behov av utländsk kompetens

  Validering viktigt för att i ett tidigt skede kartlägga invandrares kunskaper, skriver moderat riksdagsledamot.

 • |Norden
  08-01-2015

  Nordiskt nätverk för validering - verksamhetsplan 2015

  Verksamhetsplan 2015 för valideringsnätverket

 • |Finland
  05-12-2014

  Nya tider för fristående examen i Finland

  Regeringen avlät på torsdagen en lagproposition i syfte att utveckla systemet med fristående examen.

 • |Island
  21-11-2014

  EQF i Norden - vad kan systemen ge?

  Rapport från EQF-konferensen 2014 i Reykjavik.

 • Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
  baskunskaper |Finland
  18-11-2014

  Samarbete gynnar unga i riskzonen

  Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

 • |Norden
  27-10-2014

  Validering för alla?

  Validering för alla?

 • |Finland
  27-10-2014

  Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta

  Yleisten kielitutkintojen avulla vieraita kieliä osaavat aikuiset voivat osoittaa osaamistaan jossakin sen nykyisestä yhdeksästä tutkintokielestä ja saada kielitaidostaan virallisen todistuksen.

 • |Danmark
  27-10-2014

  AOT ja opintojen hyväksiluku ammattikoulutuksessa

  Tanskalainen koulutuksen arviontilaitos EVA on selvittänyt, millaisia opintoja ammattikoulutukseen hakeutuvat aikuiset saavat hyväksiluetuksi AOT:n eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin kautta.

 • |Danmark
  22-10-2014

  Raunfærnimat og mat til styttingar starfsnáms

  Í niðurstöðum nýrrar könnunar sem EVA – námsmatsstofnunin í Danmörku hefur gert kemur fram að þegar fullorðnir sækja um starfsnám í framhaldi af mati á raunfærni til styttingar á námi, veitir raunfærnimatið þeim fyrst og fremst styttingu á grunnnáminu og starfsnámshluta námsins.

 • |Finland
  20-10-2014

  Språkexamina fyller 20 år

  Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg.

 • |Norden
  08-10-2014

  Making learning visible in the Nordic countries

  Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

 • |Danmark
  24-09-2014

  Realkompetencevurdering og merit på erhversuddannelser

  En ny undersøgelse fra EVA viser, at når voksne mennesker søger ind på en erhvervsuddannelse og gennem realkompetencevurderinger vil afkorte uddannelsens forløb, får de især merit i forhold til grundforløbet og praktikken i deres nye uddannelse.

 • |Europa
  11-09-2014

  The first Biennale about Validation

  The first Biennale about Validation took place in Rotterdam, April 2014.The VPL Biennale is a two yearly event...

 • utbildningspolitik motivation |Norden
  19-06-2014

  Voksenlæringens betydning

  Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

 • |Færöerne
  28-05-2014

  Lög um raunfærnimat samþykkt á Lögþinginu

  2. maí 2014 var frumvarp um mat á raunfærni samþykkt á Lögþinginu í Færeyjum. Lögin, sem eru rammalöggjöf, spanna yfir þverfaglegt og breitt svið menntunar, í framhaldsskólum, starfsmenntaskólum og háskólum.

 • |Færöerne
  27-05-2014

  AOT-kehyslaki hyväksyttiin Färsaarten parlamentissa

  Färsaarten parlamentti hyväksyi 2. toukokuuta 2014 lakiesityksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AOT). Laki, joka on kehyslaki, kattaa laajan valikoiman eri koulutussektoreihin kuuluvia koulutuksia, kuten toisen asteen opinnot, erilaiset ammattiopinnot ja yliopisto-opinnot.

 • Stakeholders discussing validation in HE in Finland.
  validering utbildningspolitik |Finland
  26-05-2014

  Validation of non-formal and informal learning in Finnish Higher Education

  The Council of the European Union recommendation from 20 December 2012 urges the EU member states to have in place the necessary arrangements for validation by the year 2018. The question is how well the universities are prepared for validation of non-formal and informal learning?

 • |Færöerne
  21-05-2014

  Lov om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget

  2. mai 2014 blev et lovforslag om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget. Loven, som er en rammelov, omfatter et tværsektorelt og bredt spektrum af uddannelser så som gymnasiale-, erhvervs- og universitetsuddannelser.

 • |Island
  29-04-2014

  Työelämän koulutuskeskus sai tunnustuksen AOT-työstään

  Islantilaisen työelämän koulutuskeskuksen vetämä hanke sai tunnustusta 9. - 11. huhtikuuta Rotterdamissa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Hankkeessa pyritään parantamaan matalasti koulutettujen aikuisten työllistettävyyttä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AOT) kehittämällä.

 • |Island
  28-04-2014

  Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

  Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 • Det finns utvecklingspotential för vägledningsarbetet för inflyttade på Åland, anser vikarierande integrationssamordnaren Johanna Fogelström.
  vägledning |Åland
  04-03-2014

  Vägledning och validering ska öppna dörrar

  Frågor kring validering och vägledning stöts och blöts runtom på Åland idag. Hur det verkligen kommer att bli i samband med att lagstiftningen kring validering uppdaterats och implementerats är lite för tidigt att säga ännu. - Men, visst är det viktiga frågor för Åland, menar vikarierande integrationssamordnare Johanna Fogelström.

 • |Island
  24-02-2014

  Forsøksprosjekt om utdanning i Nordvest valgkrets

  Bifröst Høyskolen leder ett forsøksprosjekt for å heve utdanningsnivået på nordvest Island. Prosjektet er en del av en kampanje for å heve utdanningsnivået på det islandske arbeidsmarkedet og er finansiert av arbeidslivets parter.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • |Norden
  20-02-2014

  Valideringsnätverket - Mötesplan 2014

  I mötesplanen för 2014 ingår bl.a. nätverksmöten, konferanser och ett forskarmöte.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  18-02-2014

  Färöarna - system och lagstiftning

  Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

 • |
  14-02-2014

  Validation of Prior Learning (VPL) Biennale

  The 1st Biennale on Validation of Prior Learning (VPL) aims at creating a platform for policy makers, practitioners, users, researchers and all other stakeholders that are interested in further developing/implementing VPL in their practice.

 • Validering påverkar både ekonomi och arbetsliv, säger Raul Ranne.
  validering fängelseutbildning |Europa
  06-02-2014

  Validering handlar om människor

  – Vi har gått från ”vi kan inte” till ”vi kan” och från ”låt någon göra det” till ”låt oss göra det”, säger Raul Ranne, när jag träffar honom i Tallinn i mitten av december på seminariet Exchanging Practices on RPL - Learning from Nordic-Baltic Experiences. Raul Ranne är den enda i Estland som på heltid arbetar med RPL (Recognizing Prior Learning eller validering). Han är anställd av Archimedes Foundation, en oberoende institution som är tillsatt av regeringen för att koordinera både internationella och nationella program inom utbildning och forskning.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Hvad er din kurs for at komme ud på arbejdsmarkedet?

  Dette og andre spørgsmål bliver stillet adskillige gange for tiden, hvor vejledere fra ALS (arbejdsformidlingskontoret), rejser ud til hver krog af Færøerne for at komme i personlig kontakt med de arbejdsløse. ALS tilbyder vejledningssamtaler omkring kompetenceudvikling, arbejdsmuligheder og det at søge arbejde.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Mikä on sinun reittisi työmarkkinoille?

  Tätä ja paljon muutakin kysellään, kun Färsaarten työnvälitystoimisto ALS:in ohjaajat kiertävät saaren joka kolkassa tapaamassa työttömiä henkilökohtaisesti. ALS:in tarjoamissa ohjauskeskusteluissa puhutaan osaamisen kehittämisestä, työmahdollisuuksista ja työnhausta.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Quality Model for Validation in the Nordic Countries

  This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

  Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

 • Elisabeth Storfors
  vuxnas lärande utbildningspolitik |Åland
  30-12-2013

  Valideringsstrukturerna ljusnar

  Vid utbildningsavdelningen på Ålands landskapsregering summerar byråchefen Elisabeth Storfors det åländska valideringsprojektet. Projektet avslutades i april 2013 efter två förlängningsperioder och en omfattande gymnasiereform. Under projektet byttes ledare några gånger och vissa tider stod det helt utan. Hur ser resultaten och förväntningarna kring validering ut idag?

 • |
  02-12-2013

  Nordiskt Nätverk för Validering - Verksamhetsplan 2014

  Nordiskt Nätverk för Validering
  Verksamhetsplan 2014

 • |
  26-11-2013

  Final Dissemination Conference

  The Final Dissemination Conference of the OBSERVAL-Net project will present the Manifesto on Validation of Non-formal and Informal Learning prepared by the consortium and an advocacy pack, intended to help anyone interested to promote VNIL at national, regional, local or institutional level.

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Island
  26-11-2013

  Työelämän koulutuskeskus täytti 10 vuotta

  Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) toiminnan tavoitteena on antaa työelämässä oleville henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, mahdollisuus hankkia koulutusta tai vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

 • |
  26-11-2013

  Sinut on tunnistettu! -koulutuspolitiikan seminaari

  Seminaarin puheenvuoroissa, paneelikeskustelussa ja workshopissa keskitytään kahteen toisiaan tukevaan

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Island
  25-11-2013

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 10 ára

  Markmiðið með starfseminni er að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

 • |
  22-11-2013

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |in English
  20-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |Island
  20-11-2013

  Arbeidslivets opplæringssenter 10 år

  Målet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 • |in English
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

  Nordic-Baltic region is one that has emerged recently as one of the

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

  En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

 • |Island
  26-09-2013

  Større bidrag til voksenopplæring

  I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Validering inom vuxenutbildning

  Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

 • |
  24-07-2013

  Validering

  Validering

 • Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
  validering realkompetens |Færöerne
  06-06-2013

  Alle kompetencer i spil

  Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.
  validering kompetensutveckling |Færöerne
  19-02-2013

  Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

  Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.

 • – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
  validering vägledning |Island
  18-02-2013

  EU giver støtte til validering og webportal

  I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 • validering motivation |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • yrkesutbildning kortutbildade |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • |Finland
  17-12-2012

  Vuoden aikuisopiskelijan tunnustukset jaettu

  Työelämän koulutuskeskuksen vuosikokouksessa torstaina 29.11. kolme ihmistä sai Vuoden aikuisopiskelijan tunnustuksen. Koulutuskeskus jakoi tämän tunnustuksen nyt kuudetta kertaa.

 • |Island
  12-12-2012

  Fyrirmyndir í námi fullorðinna 2012

  Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fimmtudaginn 29. nóvember 2012 hlutu þrír einstaklingar viðurkenninguna Fyrirmynd í námi fullorðinna. Þetta er í sjötta skipti sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins veitir viðurkenninguna.

 • |Norge
  12-12-2012

  Forbilder i voksnes læring2012

  På Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte, torsdag den 29. november ble tre personer kåret som Forbilder i voksnes læring. Dette er sjette gangen som Arbeidslivets opplæringssenter gir utmerkelsen.

 • validering vuxenutbildning |Åland
  30-11-2012

  Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

  Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längre tid fått kämpa ..

 • fängelseutbildning distansutbildning |Sverige
  10-10-2012

  Fängelsenätverk efterlyser fler specialpedagoger för vuxna

  Varför finns det inte fler specialpedagoger med särskild kunskap om vuxna studerande? Och när kommer mer forskning om utbildning i fängelse? Det är några av frågorna som det nordiska nätverket för fängelseutbildning lyfter fram i sina rekommendationer.

 • |Finland
  29-08-2012

  300 miljoonaa kruunua tukea aikuiskoulutukselle EU:lta

  Islannin parlamentti hyväksyi vuoden 2012 kesäkuun lopussa EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) apurahat. Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja on myönnetty mm. Islannin Työelämän koulutuskeskukselle.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa -raportti valmistunut

  Nordplus-hankkeen ”Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa – kartoitus” raportti on nyt valmistunut.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa

  Konferenssi Hilton Reykjavik Nordicassa 13. syyskuuta 2012 klo 9.30-15.30.

 • |Island
  29-08-2012

  Gæði í raunfærnimati í norrænum löndum – kortlagning

  Nú hefur skýrslan „Gæði í raunfærnimati í norrænu löndunum – kortalagning“ verið gerð opinber.

 • |Island
  22-08-2012

  Gæði í raunfærnimati

  Ráðstefna á Hilton Reykjavík Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Norge
  22-08-2012

  Kvalitet i validering

  Konferanse på Hilton Reykjavik Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Island
  22-08-2012

  300 milljóna styrkur frá Evrópusambandinu til verkefna í framhaldsfræðslu

  Alþingi samþykkti í lok júní 2012 svokallaða IPA styrki frá ESB. Hluti styrksins renna til Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til þróunar framhaldsfræðslu.

 • |Norge
  22-08-2012

  300 millioner i støtte fra Europaunionen til voksenopplæring

  Islands parlament godkjente i slutten av juni 2012 EUs IPA bevilgninger blant annet til Arbeidslivets opplæringssenter for utvikling av voksenopplæringen i Island.

 • validering utbildningspolitik |Åland
  22-08-2012

  Ett åländskt valideringssystem under utveckling

  Projektet ”Validering på Åland” når sitt slut i december 2012. Peter Strandvik från Utbildnings- och kulturavdelning vid Ålands landskapsregering tog över valideringsprojektet, ..

 • |Sverige
  22-08-2012

  Kvalitet i validering i Norden – ett kartläggningsprojekt

  Nu är rapporten från Nordplusprojektet "Kvalitet i Validering i Norden – en kartläggning" färdig.

 • validering forskning |Norden
  25-07-2012

  Nordisk forskning och exempel på validering

  Publicerat 2012
  Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

 • |Finland
  26-06-2012

  Korkeakoulut ja yritykset tarvitsevat toisiaan

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AOT) on haaste yliopistoille ja korkeakouluille, etenkin kun

 • |Island
  25-06-2012

  Háskólar og fyrirtæki þarfnast hvers annars

  Mat á raunfærni er snúið úrlausnarefni fyrir háskóla, ekki síst sökum þess að formlegt nám hefur fram til þessa verið

 • |Sverige
  25-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning

 • högre utbildning validering |Sverige
  14-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  25-05-2012

  Validering kan styrkes betydeligt

  Der er afgjort plads til forbedring, når det gælder adgangen til og den konkrete brug af validering af realkompetence. Men der er også et stort engagement i at udvikle kvalitet og styrke arbejdet med realkompetence i Norden. Sådan lød konklusionen ved et fælles nordisk seminar om kvalitet i validering, hvor status og problemer blev sat til debat.

 • |Island
  24-05-2012

  Ráðherrar segja álit sitt á ráðgjöf, færniþróun og ævimenntun

  Á ráðstefnu ráðgjafa í Þórshöfn þann 7. maí sl. þar sem aðalfyrirlesararnir voru úr sérfræðinganeti NVL um náms- og starfsráðgjöf héldu bæði menntamálaráðherra Bjørn Kalsø og atvinnumálaráðherra Johan Dahl erindi. Í erindum sínum beindu báðir ráðherrar athygli að náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna og ævimenntun.

 • |Island
  24-05-2012

  Nýr finnskur viðmiðarammi á að gera menntakerfið gagnsærra

  Frá og með upphafi næsta árs verður nýr finnskur viðmiðarammi um menntun og hæfi tekinn í gagnið. Viðmiðaramminn nær til alls menntakerfisins og útskýrir finnska prófakerfið og bætir virknina. Viðmiðaramminn auðveldar einnig samanburð prófa jafnt innlendra sem erlendra og greiðir leið fyrir flutninga.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusi kansallinen viitekehys selkeyttämään tutkintojärjestelmää

  Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Koko koulutusjärjestelmän kattava viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta.

 • |Finland
  24-05-2012

  Ministeritason näkemyksiä ohjauksesta, osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta

  Torshavnissa pidettiin 7. toukokuuta opinto- ja uraohjausalan konferenssi, jonka pääalustajat olivat NVL:n ohjausverkoston jäseniä. Konferenssin avauspuheet pitivät opetusministeri Bjørn Kalsø sekä elinkeinoministeri Johan Dahl. Puheissaan he esittivät visioita aikuiskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

 • |Danmark
  14-05-2012

  Ministre udtaler sig om vejledning, kompetenceudvikling og livslang læring

  Til en vejlderkonference i Torshavn den 7. maj, hvor hovedforelæserne var medlemmer i NVLs vejldernetværk, var åbningstaler fra både undervisningsminister Bjørn Kalsø og erhvervsminister Johan Dahl på programmet. I deres respektive taler var der fokus på visioner omkring vejledning i forhold til voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv.

 • |Sverige
  14-05-2012

  Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet

  Från och med ingången av nästa år tas en nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnande i bruk. Referensramen omfattar hela utbildningssystemet och klargör det finländska examenssystemet samt förbättrar funktionaliteten. Referensramen förbättrar också examinas nationella och internationella transparens och jämförbarhet samt främjar mobiliteten.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.