voksnes laering • Alastair Creelman, svensk Distans-medlem, har vært redaktør av det nye NVL-heftet, Silent learners.
  distance education voksnes læring |Norden
  13-02-2018

  Må vi være aktive for å lære?

  Ergrer du deg over de som sitter stille og ikke sier noe, eller er du bare glad til så kan du selv få prate mer?

 • kompetensutveckling |Island
  02-12-2015

  Enorm interesse for konferanse om karrierevalg og karrierelæring

  Nesten 200 personer deltok på en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik, fredag den 30. oktober 2015 hvor hovedtemaet var karriereveiledning og karrierekompetanse.

 • kompetensutveckling |Island
  30-10-2015

  Utdanningsministeriet har offentliggjort to rapporter

  Utdanningsministeriet har offentliggjort to rapporter: Forslag om voksenopplæring og rapport med forslag til strategiplanlegging for studie- og yrkesveiledning

 • kompetensutveckling |Island
  30-10-2015

  Konferanse om karrierevalg og karrierelæring

  Fredag den 30. oktober 2015 avholdes en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik,  kl. 08:30-13:00 hvor hovedtemaet er karriereveiledning og karrierekompetanse.

 • |Island
  20-08-2014

  Riksrevisjonen oppmuntrer til styrking av voksenopplæringen

  Island -
  Utviklingen av utdanningstilbud for voksne med kort utdanning har vært vellykket. I tråd med konklusjonene i utredningen oppfordrer Riksrevisjonen departementet til å fortsette med arbeidet å utvikle og styrke systemet for videreutdanning på Island

 • voksenlæring |Danmark
  26-07-2013

  Danmark

  I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • Færøske studenter, Porkeri /norden.org
  vuxnas lärande |
  26-07-2013

  Vuxnas lärande i Norden

  - EN ÖVERSIKT

 • norden.org
  vuxnas lärande |
  25-07-2013

  Vuxnas lärande i Norden

  Vuxnas lärande i Norden