Filter Tema vuxenpedagogik och innovation 2006-2010  • vuxenutbildning kompetensutveckling |
    11-03-2008

    Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

    Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?