Talentprogram for særligt dygtige studerende

Regingen ønsker med 190 mio.kr. over 4 år til nyt talentprogram at støtte og fastholde de særligt motiverede og talentfulde studerende på de videregående uddannelser.

 
Foto: Norden Foto: Norden

Med programmet skal videregående uddannelser målrettet arbejde med at udvikle forløb aktiviteter til studerende. Aktiviteterne skal leve op til nedenstående principper:

•    Krav om en ekstraordinær indsats
•    Faglige udfordringer på særligt højt niveau
•    Partnerskaber og udsyn
•    Tværfaglighed

Flere aktører udtrykker tilfredshed med, at der nu sættes midler af til videregående uddannelse, og til at støtte talenter. Men de ser et stort problemet i, at initiativet sker samtidig med der i flere år har været en 2% besparelse på alle uddannelser. Initiativet risikerer dermed at skabe en større ulighed uden at sikre kvalitet i uddannelserne.

Læs mere om det nye talentprogram her.  
Læs om diskussioner her