Tanskalainen tutkintojen viitekehys nyt netissä

 

 

Viitekehys sisältää kahdeksan tasoa. Kukin tutkinto on sijoitettu jollekin tasolle sen antamien oppimistulosten, eli tietojen, taitojen ja pätevyyden mukaan. Tasot viittaavat Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoihin. Elinikäisen oppimisen viitekehys tukee koulutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja edistää liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista.

Lisätietoa Tanskan viitekehyksestä (tanskaksi): www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer