Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta

 
Vuonna 2007 vietettävän yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden neljä keskeistä teemaa ovat oikeudet, edustus, tunnustaminen ja kunnioitus. Tavoitteena on tuoda esiin vähemmistöjen ja vammaisten oikeudet, vahvistaa syrjittyjen tai syrjinnän vaarassa olevien edustusta ja osallistumista, lisätä arvostusta ja yhteenkuuluvuutta, edistää monimuotoisuutta sekä poistaa kaavamaisia käsityksiä, ennakkoluuloja ja väkivaltaa.
Kansalaisyhteiskunnan osallistumista teemavuoden suunnitteluun ja toteuttamiseen on pidetty keskeisenä. Tärkeä periaate on myös ollut, että syrjinnän ja epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi joutuneiden etuja ajavat järjestöt ja yksittäiset ihmiset näkyvät ja toimivat aktiivisesti teemavuoden hankkeissa ja tapahtumissa. Mukana on myös paljon muita järjestöjä,  työmarkkinaosapuolet ja yhdenvertaisuutta edistävät elimet.
Teemavuoteen kuuluu Suomessa kuusi verkostohanketta, joiden toteuttamisessa ovat mukana myös eri vähemmistöjä ja vammaisryhmiä edustavat järjestöt ja elimet.
Aikuisen oppimisen kannalta mielenkiintoisimmat hankkeet ovat, Yleisradion koordinoima Monimuotoisuuden näkyvyyskampanjaa, työmarkkinajärjestöjen Monimuotoisuus työelämässä - verkostohanke, oikeusministeriön Toteutumattomat oikeudet - verkostohanke ja Ihmisoikeusliiton Syrjintäraportti - verkostohanke.
1316