Täydennyskoulutuksen suosio noussut

 

 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen osallistujamäärä nousi vuonna 2008 15 % edellisvuoteen verrattuna, ja vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana osallistujamäärä oli 46 % korkeampi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta ja joillakin aloilla myös ammatillisessa peruskoulutuksessa. Kasvuun on useita syitä. Poliittisten toimien ja lisärahoituksen lisäksi siihen on vaikuttanut tämänhetkinen taloudellinen epävarmuus, joka on saanut monet hakeutumaan täydennyskoulutukseen.

Myös kansalais- ja työväenopistojen opiskelijamäärä rajussa nousussa

Viestintätoimisto Advicen elämäntyylitutkija Henrik Vejlgaardin mukaan iltakurssien suosion nousu johtuu siitä, että opistot ovat seuranneet aikaansa ja tarjoavat kursseja, jotka osallistujat kokevat tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Monet kansalais- ja työväenopistot tarjoavat nyt myös muutaman päivän intensiivikursseja, jotka sopivat paremmin nykyajan elämäntyyliin kuin kerran viikossa järjestettävät kurssit.

Lisätietoa arvioinnista (tanskaksi)
Lisätietoa kansalais- ja työväenopistoista (tanskaksi)