Tendenser på aftenskoleområdet

En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

 

Undersøgelsen viser bl.a. at meget få aftenskoler bruger de udviklingsmuligheder ændringer Folkeoplysningsloven åbner. Det drejer sig om ændret tilskudsramme til debatskabende aktiviteter(2000), fleksibelt tilrettelagte undervisningsforløb (2007) og tilskud til indgåelse af partnerskaber om konkrete opgaver. Ændringerne blev gennemført for bl.a. at fremme udvikling, nytænkning og samfundsrelevante aktiviteter på aftenskoleområdet. Der kan ifølge VIFO’s undersøgelse være flere årsager til at mulighederne ikke udnyttes, fx skolernes størrelse og målgruppe, økonomi og manglende opmærksomhed på mulighederne.

Undersøgelsen viser også at antallet af aftenskoler falder og at faldet er størst i landkommuner. I rapporten rejses spørgsmålet om aftenskoler er ved at blive et by fænomen.

 

Læs mere: Videncenter for Folkeoplysning
Download hele rapporten