Tenketanken på webben

 

Den Nordiske tenketanken om fremtidens kompetanser, NTT har åpnet en webbside under www.nordvux.net. Målet er at gjøre informasjon om NTT’s arbeide tilgjengelig for alle interesserte. Webbsiden inneholder informasjon om nettverket. En kalender med aktiviteter, både kommende og oversikt over møter, seminarier og konferanser som medlemmene har presentert NTT på.  Enn videre er der oversikt over rapporter som de har anvendt i arbeidet. Tenketankens arbeide bygger på att innsamle og bearbeide kunnskap og erfaringer innenfor livslang læring. NTT arbeider for miljøer innen voksnes læring med forberedelser for å møte fremtidens utfordringer. Alle interesserte er velkomne til å bidra med ideer, tanker og forslag på forum.
Besøk siden: www.nordvux.net/page/457/nordisktenketank.htm

1329