GoldenKeyword: basiskompetanse • Foto: Pexels
  basiskompetanse voksnes læring veiledning |Norge
  05-11-2018

  Opplæringen av basismatematikk

  Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

 • Foto: kompetansenorge.no
  basiskompetanse voksnes læring |Norge
  11-07-2018

  Test deg selv!

  Selv om Norge har et godt system for opplæring i grunnleggende ferdigheter, er disse mulighetene lite kjent i målgruppa.

 • Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland)
  basiskompetanse livslang læring |Norge
  28-03-2018

  Rekordmange får midler til opplæring på jobben

  I overkant av 1000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

 • basiskompetanse integrering |Norge
  25-10-2017

  Studiebesøk C - Kompetansepluss

  Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

 • basiskompetanse leseferdighet |
  23-03-2017

  Workshop 1 - grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

  Kompetanse plus - Norge, Integrationsprogram i Danmark ...

 • basiskompetanse forskning |Norge
  23-03-2017

  Jan-Paul Brekke

  Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

 • kompetanseutvikling basiskompetanse |Norge
  15-03-2017

  Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

  Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 • basiskompetanse |Norden
  28-02-2017

  Virksomhetsplan 2017

  Detta skall alfarådet göra 2017.

 • basiskompetanse |Norden
  29-06-2016

  NVL-rapport om grundläggande färdigheter

  Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

 • basiskompetanse |Norge
  16-05-2016

  Nyttig tiltak skifter navn

  Regjeringen ønsker fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten.

 • Graciela Sbertoli tar det europeiske blikket med inn i Norden, og det nordiske perspektivet med tilbake til Europa. Hun er – som bildet viser - en engasjert ambassadør for samarbeid og synergi.
  basiskompetanse voksnes læring |Norge
  16-05-2016

  Entusiastiske Graciela Sbertoli: - Synergi er mitt mantra

  Profiler i Norden - Graciela Sbertoli.

 • Norskkonferansen
  basiskompetanse innvandrere |Norge
  20-04-2016

  Norskkonferansen 2016

  Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  23-02-2016

  Viktig stortingsmelding

  «Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.