GoldenKeyword: hållbar utveckling • hållbar utveckling folkbildning |Sverige
  08-05-2011

  Med sikte på ett hållbart föreningsliv

  Studiecirklar, föreläsningar och kurser är vardagsmat för ABF - Åland. I april prövade de ett nytt koncept genom att lära ut grundläggande tankar kring hur föreningar kan nå en hållbar utveckling i sin verksamhet. Möt studieledare Mia Hanström och ICF-coachen Jessica Eriksson som nu planerar flera temakvällar under hösten.

 • motivation hållbar utveckling |Norge
  11-11-2010

  Opp av sofaen!

  Opp av sofaen! var slagord for en kampanje som oppfordret voksne islendinger til å tenke over sin daglige mosjon, komme seg opp av sofaen, ut i den friske lufta for å være aktive minst 30 minutt daglig.

 • lika möjligheter hållbar utveckling |Sverige
  13-04-2010

  För delaktighet och jämlikhet i 90 år

  – Hela settlementets verksamhet är inriktad på att motarbeta social utslagning och fattigdom, säger Ilona Maaperä, rektor för medborgarinstitutet Kalliolan kansalaisopisto. Skolan, som ligger i arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors, är det äldsta settlementmedborgarinstitutet i Finland.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Norge
  16-02-2010

  Interessant og lærerikt å kunne delta i COP15 i København

  I et intervju med Björgólfur Thorsteinsson, formann for styret i Landvernd, forteller han DialogWeb’s lesere hvorfor det var viktig for frivillige organisasjoner å være med til møtet, lytte til foredrag, presentasjoner og overvære forhandlinger som skal avklare hvor fort og hvor drastisk verden skal gå frem for å redusere utslippene av klimagasser.

 • hållbar utveckling motivation |Danmark
  15-02-2010

  Pioner med visioner

  I desember 2009 vedtog alle de politiske partier i Lagtinget et forslag om Færøernes klimapolitik, hvis formål det er, at CO2 udslippet begrænses med 20 procent til 2020. Færøerne skal også gøres mindre afhængigt af olie og fossile brændstoffer og øge energiproduktion med varige energikilder.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Sverige
  15-02-2010

  Rädda världen med kulturens hjälp

  Att använda kultur är ett sätt för lärare och folkbildare att väcka elevers intresse för miljöfrågor. När all fakta om klimathotet blir för naturvetenskaplig och allvarlig, kan det vara effektivt att använda skönlitteratur, film, teater och andra konstformer för att inspirera till en mer hållbar livsstil.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Danmark
  14-02-2010

  Kære læser

  120 stats- og regeringslederes fremmøde var ikke nok. COP 15 mødet i december i København endte i en mager ”Copenhagen Accord” frem for den ambitiøse, juridisk bindende klimaaftale for hele kloden, mange havde sat næsen op efter.

 • hållbar utveckling vuxenutbildning |Danmark
  14-02-2010

  Klima og miljø skal ud til nye målgrupper

  Få måneder inde i 2010 er de civile organisationer stadig i færd med at finde deres ben oven på kulminationen op til COP 15. Klima, miljø og bæredygtighed vil også fremover stå højt på dagsordenen inden for folkeoplysningen. Området skal udvikles, men uden særlige bevillinger, som man oplevede i 2009

 • hållbar utveckling motivation |
  10-02-2010

  Climate Changes in Estonia

  Estonia trying to contract its energy expenditures by setting up a new agency. The Estonian Energy and Climate Agency has been founded and is in operation since December 2009.

 • innovation hållbar utveckling |Norge
  10-02-2010

  På sporet av bærekraftige framtider

  Det er straks to måneder siden lysene slukket og verdens fokus på København var over for denne gang. Politikerne lykkes ikke med å få til en forpliktende klimaavtale på COP15. Betyr det at fokuset på klima blant folk også er over? Daglig leder i Stiftelsen Idébanken Kai Arne Armann tror ikke det.

 • hållbar utveckling |Åland
  09-02-2010

  Med miljö på Agendan

  På Åland finns ett till synes litet miljökontor under namnet ”Agenda 21-kontoret”. Här arbetar tre kvinnor på deltid för att öka miljömedvetenheten genom utbildning och nätverksskapande. Redan fyra år efter att kontoret startade sin verksamhet belönades de med Nordiska Rådets Natur och Miljöpris. De hyllades för att ha skapat ett nätverk som aktivt både kunde fånga upp idéer och dessutom lyckas med att omsätta dem i praktiken. I sommar firar de sitt 15-års jubileum.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  09-02-2010

  Klimatfrågor bäddar för miljötänkande

  Om vi väljer att tala enbart om klimatförändringen i stället för miljö- och hållbarhetsfrågor på en bredare front finns det en risk att de som inte tror på växthuseffekten hoppar av hela miljötänkandet. Det tror miljöjournalisten Hanna S. Backman, som valde bort Köpenhamnskonferensen för att stanna hemma och fundera på hur man kan gå vidare och tänka bredare efter Köpenhamn.

 • vuxenutbildning hållbar utveckling |
  30-11-2009

  7/2010: Hälsa och vuxenutbildning

  7/2010: Hälsa och vuxenutbildning

 • hållbar utveckling folkbildning |
  30-11-2009

  1/2010: Klimatfostran

  1/2010: Klimatfostran

 • hållbar utveckling |Norden
  20-11-2009

  Folkeopplysningen bærer: Eksempler

  NVL har i samarbeid med Stiftelsen Idébanken samlet inn eksempler på gode tiltak for bærekraftig utvikling. ...

 • internationalisering hållbar utveckling |Danmark
  10-03-2009

  Kulturkløft Norden

  Både som medarbejder og som virksomhed kan det være en stor udfordring at agere med succes på den side af Øresund, hvor man ikke selv har sine rødder. Såvel kulturelle koder som de politiske debatter er vidt forskellige og tager tid at aflæse, ved svensk fødte Melinda Frigyesi Almström, der arbejder som rådgiver i København

 • hållbar utveckling |
  10-03-2009

  Verksamhetsplan 2011

  Verksamhetsplan 2011

 • jämställdhet hållbar utveckling |
  19-12-2008

  6/2009: De sterke kvinnene

  6/2009: De sterke kvinnene

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Sverige
  11-12-2008

  Ingegerd Green

  ”Självtillit, självbestämmande och handlingskraft tillsammans med få hierarkier och gemensamma värderingar är fördelar som kommer att gagna Norden i framtiden” anser Ingegerd Green, konsult med många och väl utvecklade uppfattningar kring lärande och utveckling.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  11-12-2008

  Samarbetsinlärning nyckel till framgång för unga företagare

  I Team Academy i Jyväskylä lär sig studenterna företagsekonomi och marknadsföring genom att grunda egna företag, lära sig av varandra och av sina kunder. I slutet av studierna reser de jorden runt.

 • utbildningspolitik hållbar utveckling |Danmark
  10-12-2008

  En god buddy giver mod på uddannelse

  Individuelt tilrettelagte introduktionsforløb. Nye, integrerede samarbejder mellem forskellige uddannelsesinstitutioner. Eller stimulering af organiserede kammeratskaber mellem nye og mere erfarne studerende. På en konference i januar præsenteres en mængde forsøgs- og udviklingsprojekter, som har fokus på at fastholde flere studerende i erhvervsuddannelserne.

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  10-11-2008

  Må jeg få dit netværk?

  ”Jeg har hørt, at du kender mange og har masser af forbindelser. Må jeg få dit netværk?”, lød spørgsmålet fra en ung nyansat til en ældre kollega på en stor dansk virksomhed. Netop besiddelsen af et nyttigt fagligt netværk og dermed også evnen til at gebærde sig sikkert i en projektorganiseret arbejdsform, kendetegnede i højere grad ældre ansatte frem for yngre, har et studie vist

 • folkbildning hållbar utveckling |Danmark
  20-10-2008

  Højskoler vil sparke til klimadialogen

  Folkehøjskolernes evne til at skabe unikke møder og dialog, som kan give deltagerne uventede input og refleksioner med hjem i bagagen, skal udnyttes op til det vigtige klimatopmøde i Danmark næste år

 • Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International
  hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Unge vil engageres på egne præmisser

  Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og ...

 • Deltagere i speeddialog i workshoppen om folkeoplysningens rolle
  hållbar utveckling |Danmark
  15-10-2008

  Svenskere vil oplyses om miljø

  Folkeoplysningen har en nøglerolle at spille i disse år. Den kan etablere den nye platform for dialog, som virksomheder, myndigheder og NGO’er efterspørger med henblik på et tæt samarbejde om at skabe en bæredygtig udvikling. Den opgave er Studiefrämjandet i Sverige optaget af at løse

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Nye budskaber i miljødebatten

  Nye budskaber i miljødebatten

 • hållbar utveckling |
  15-10-2008

  Kolosser på grønne fødder

  Kolosser på grønne fødder

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  50 konkrete ideer til handlinger

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  Norden skal vise gode eksempler

 • hållbar utveckling forskning |Danmark
  14-10-2008

  Kære læser

  I Kongens Have i Odense løb en gruppe mindre drenge rundt og legede. Den centrale bypark lignede ikke helt sig selv den dag med forskellige telte med stande og nysgerrige besøgende, der gik rundt for at se, hvad der skete. Men det var en kæmpestor ballon, som fangede drengenes opmærksomhed. Den var ikke alene kæmpe, den varm ENORM.

 • hållbar utveckling motivation |Sverige
  14-10-2008

  Östersjöfonden belönar Östersjöns hjältar

  För snart 20 år sedan grundades Östersjöfonden av affärsmannen Anders Wiklöf, som ville vända den negativa utvecklingen för Östersjön. Idag ser fondens verksamhetsledare försiktigt optimistiskt på framtiden. - Det sker förändringar, men det går långsamt, säger han.

 • hållbar utveckling näringsliv |Danmark
  14-10-2008

  50 konkrete ideer til handlinger

  Der er stort behov for mere viden, uddannelse og forskning. Det er en forudsætning for, at vi i Norden kan udvikle nye løsninger og handlemønstre, som bidrager til at bremse truslen om globale klimaforandringer. Sådan lød et af de centrale budskaber fra de 350 deltagere i den tredje fælles nordiske klimakonference i september.

 • hållbar utveckling forskning |Danmark
  14-10-2008

  Norden skal vise gode eksempler

  For Norden er der umiddelbart både fordele og ulemper forbundet med klimaforandringerne, mens de fattigste dele af verden står overfor massive problemer, fremhæver klimaforsker. Miljø- og klimaforandringerne er vor tids allerstørste udfordring, mener den danske klima- og energiminister Connie Hedegaard.

 • hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Nordisk klimakonferens 2008

  Nordisk klimakonferens 2008

 • internationalisering hållbar utveckling |
  14-10-2008

  Johanna Helin building a system for development education in Estonia

  Johanna Helin was born and grew up in Finland but has studied and worked in England, Namibia, Guinea and Ghana. Now she lives in Estonia and is helping to advance the system of development education in the country.

 • internationalisering hållbar utveckling |Sverige
  14-10-2008

  Lärande för hållbar utveckling

  Ändringen i högskolelagen blev viktig för främjandet av utbildning för hållbar utveckling i Sverige, berättar Carl Lindberg, rådgivare till Svenska UNESCO-rådet. Nu har det blivit lite av en underifrånrörelse som garanteras av en rad entusiaster runt om i landet. Se bara på Skolor för hållbar utveckling, de är verkligen goda exempel på det!

 • folkbildning hållbar utveckling |Norge
  14-10-2008

  En klimaklubb for folkeopplysning?

  Første september åpnet Norges miljøvernminister Erik Solheim nettstedet klimaklubben.no. Er dette bare enda en nettside full av tettskrevet informasjon, miljøformaninger og dårlig samvittighet? –Nei, mener Anna Sigridsdatter Heen i Populus studieforbundet folkeopplysning.

 • vuxenutbildning hållbar utveckling |Norge
  14-10-2008

  Skritt for skritt!

  Alt vi gjør teller – de store miljøproblemene er summen av de små handlingene. Voksenopplæring om miljøvennlige løsninger og bærekraftig utvikling i Island og verden.

 • hållbar utveckling folkbildning |Sverige
  14-10-2008

  Om hållbar utveckling…

  Klimatförändringen är inte dagens enda miljöproblem. Vi har också gifter och kemikalier i vår omgivning, övergödda och sura vattendrag, vi har arter som försvinner för att aldrig komma igen. För att nämna några exempel.

 • folkbildning hållbar utveckling |Sverige
  14-10-2008

  Balansakten för in miljötänkandet i folkbildningen

  Det nordiska projektet Balansakten sprider idéer om hållbar utveckling till folkbildningsinstitutionerna i Norden. Finland har ännu mycket att lära av sina nordiska grannar.

 • hållbar utveckling |
  30-09-2008

  Folkeopplysningen bærer

  Folkeopplysningen bærer

 • folkbildning hållbar utveckling |
  11-08-2008

  6/2008: Hållbar utveckling

  6/2008: Hållbar utveckling

 • kvalitetssäkring hållbar utveckling |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kampagne om realkompetence

  Det er nemmere at få adgang til efteruddannelse, hvis man har fået sine realkompetencer vurderet. Det er hovedbudskabet i en stor kampagne, som det danske Undervisningsministeriet netop har sat i gang.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

  AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Ny nationalt center for kompetenceudvikling

  Den 15. maj 2008 bliver den danske viden om kompetenceudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) samlet ét sted.

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Studieforbundenes opplæringsvirksomhet: Redusert antall kurstimer i 2007

  I 2007 arrangerte de norske studieforbundene til sammen 37 000 tilskuddsberettigede kurs med 490 000 deltakere og 1 315 000 kurstimer. Det

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Heftig debatt om digitalisering og ressurser i bibliotekene

  Det pågår for tiden en heftig ressurskamp i den norske biblioteksektoren. Hovedkjernen i debatten er spørsmålet: skal det norske Nasjonalbiblioteket digitalisere ”alt”?

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Læring i fokus på NFF-konferansen 18.og 19. november 2008

  LÆRING er tema for årets NFF-konferanse (Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel læring) som finner sted på Høgskolen i Oslo 18. og

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Folkeopplysning i klimakonferanse

  NVL har fått ansvar for en workshop under den nordiske klimakonferansen i Odense i september.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Åtta mkr till folkbildningen

  I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Valideringsdelegationens rapport på remiss

  Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000

  Läsåret 2006/07 deltog drygt 65 000 elever i svenskundervisning för invandrare, vilket är det högsta antalet som har uppmätts någonsin.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

  Regeringens utredare Anders Franzén föreslår, att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ.Förslaget ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådan yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet. Ramverket ska administreras av en ny myndighet.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  15-05-2008

  Från utanförskap till deltagande

  Under halva livet befann jag mig i ett språkligt och kulturellt utanförskap, som inte upphörde förrän jag flyttade till rötterna på Åland.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • hållbar utveckling baskunskaper |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |
  13-05-2008

  The Necessity of Parents’ Training in Estonia

  EQUAL WHOLE, an educational project involving approximately 600 parents was organized from 2005 to 2007 with the support of European Union. A series of trainings took place in one of the most far away and poorest corners of Estonia – four counties located near the lake Peipsi (participants came from 34 municipal centres).

 • hållbar utveckling fängelseutbildning |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
  09-05-2008

  Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

  Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Ibn Rushd – om islam och svenskhet

  Vi är till för alla och vill nå så många som möjligt, säger Hany Kullab, studiekonsulent och projektledare inom Studieförbundet Ibn Rushd. Vårt arbete syftar till integration och att nå alla oavsett religion.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Smalt utbud för invandrare

  För elva år sedan emigrerade Olga Nerman med sin familj från Ukraina till Finland. Hon var då 32 år.

 • hållbar utveckling språk |Sverige
  08-05-2008

  Sociala kontakter viktiga för språkinlärning

  Ofta är finskläraren den enda person en person med invandrarbakgrund talar finska med och det sätter stor press på läraren. Bristen på kontakt med det finländska samhället är ofta orsak till att språkinlärningen hos invandrare går långsamt. Det är Hanna Orblins erfarenhet. Hon har arbetat som språklärare för invandrare både i Sverige och Finland sedan 1970-talet.

 • hållbar utveckling innovation |Danmark
  10-03-2008

  I kunsten ligger nøgle til innovation

  Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 • hållbar utveckling folkbildning |
  14-02-2008

  2007

  2007

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

  Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

  VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

  Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

  Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Kortlagning á lestrarkennslu á Norðurlöndunum (KAN)

  Þúsundir manna og kvenna, af ólíkum uppruna en búsett á Norðurlöndunum taka þátt í námstilboði sem á að veita þeim grunnþekkingu og færni til þess að sækja sér menntun og taka virkan þátt í atvinnulífi og samfélagi á Norðurlöndunum. Til þess að öðlast þekkingu á skipulagi, skilyrðum og aðgengi að námi fyrir þennan hóp fullorðinna var norrænt tengslanet um læsi fullorðinna sett af stað, Alfaráðið.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

  Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Alþýðufræðslan á að vera sérfróð um mismunandi menningarheima

  Áhugaverð grein um alþýðufræðslu og menningarheima beinir sjónarhorninu að möguleikum lýðháskólanna og tækifærum þeirra til að skapa ramma utan um ólíka menningarheima.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Ný landsmiðstöð náms- og starfsráðgjafar

  Landsmiðstöð í náms- og starfsráðgjöf (Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VUE) hefur verið sett á laggirnar af nokkrum

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  100 milljónir danskra króna til náms- og starfsráðgjafar

  Ný tengslanet í fullorðinsfræðslu tryggja beint aðgengi að náms- og starfsráðgjöf vegna sí- og endurmenntunar.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Ríkisráðið markar stefnu í menntun og rannsóknum til ársins 2012

  Þann 5. desember skilaði Ríkisráðið af sér lokaáætlun um menntun og rannsóknir fyrir tímabilið 2007-2012.
  Jöfn tækifæri til

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  PISA 2006: Finnskir nemendur náðu hámarksárangri

  Finnskir nemendur skara fram úr í náttúruvísindum, stærðfræði og lestri. Þeir standa sig best í náttúruvísindum og stærðfræði borið saman