GoldenKeyword: hållbar utveckling • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Innflytjendur á Álandi

  Innflytjendaráð skipað af álensku landsstjórninni hefur skilað lokaskýrslu sinni. Í henni er staðfest að meginhluti fólksfjölgunarinnar árið 2006 kemur til vegna fólksflutninga.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Nýtt skipulag yfir löggildingu á menntun starfsfólks í ummönnun frá þriðja landi

  Í dag tók ríkisstjórnin á móti skýrslu um það með hvaða hætti fólk með heilbrigðismenntun frá þriðja landi fær menntunina metna skv. sænskum reglum um löggildingu. Núverandi skipulag er þannig úr garði gert að það getur tekið viðkomandi einstakling mjög langan tíma að fá nauðsynleg leyfi til þess að geta orðið virkur þátttakandi á sænskum vinnumarkaði.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

  Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

  Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

  Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

  Norjalaisyritysten perustaito-opetuksen hankerahoitukselle on luvassa jatkoa vuonna 2008. Tukea voi hakea luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkaopetuksen järjestämiseen.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Náms-og starfsráðgjafar geta nú hafist handa við að styrkja raunfærnimat í alþýðufræðslu

  22 reyndir náms- og starfsráðgjafar úr alþýðufræðslu geta nú hafist handa við raunfærnimat í alþýðufræðslu og annars staðar í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Gagnabanki um þróunarverkefni - innblástur aö nýjum verkefnum.

  Gagnbankinn veitir aðgang að upplýsingum um ekki færri en 5.000 þróunarverkefni sem eru styrkt af Menntamálaráðuneytinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Frumkvöðlaátakið – nýsköpun og framkvæmdir

  Danska menntamálaráðuneytið vill með Frumkvöðlaátakinu beina sjónum sínum að nýsköpun og frumkvæði, á öllum stigum menntakerfisins.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

  Ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamista aikuisopiskelijoille pidetään kaikissa Pohjoismaissa tärkeänä, koska ammattikoulutus voi helpottaa työpaikan saantia tai jatko-opintoihin pääsyä.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

  Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa

  22 vapaan sivistystyön sektorilla toimivaa opinto- ja uraohjaajaa on suorittanut pilottikoulutuksen opitun tunnustamisen ohjauksesta.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

  Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

  Tanskan opetusministeriön pioneerikampanjalla halutaan edistää innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä Tanskan koulutusjärjestelmässä.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Gæðastefna alþýðufræðslunnar

  Fimmtudaginn 15. nóvember afhenti alþýðufræðslan Alþýðufræðsluráðinu gæðaskýrslu ársins. Allir lýðháskólar og námssamtök skilaði sínum skýrslum á tilskildum tíma.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Ný sameinuð sænsk fullorðinsfræðslustofnun

  Fullorðinsfræðsla í Svíþjóð hefur verið sett undir einn hatt í nýrri stofnun. Föstudaginn 19. október var hin nýja stofnun sett á laggirnar VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, með sameiningu Rvux och LärVux.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Nýtt stjórnskipulag stofnana menntamála tekur gildi 1. júli 2008

  Skipulagið felur í sér að ábyrgð ríkisins á málefnum skólakerfisins verður komið fyrir í þremur nýjum skólastofnunum með skýr og afmörkuð verkefni: skólaeftirlit, yfirstjórn skólamála og sérkennslumál.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Viðurkennd áætlun að grunnfærniþjálfun fullorðinna

  Vox hefur lagt fram tillögur að áætlun, með áfangalýsingum og færnimarkmiðum, um fullorðinsfræðslu í lestri, skrift og reikningi ásamt tölvum.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Sterkur háskóli á Austur-Finnlandi

  Tveir háskólar á Austur-Finnlandi, háskólarnir í Joensuu og í Kuopio verða sameinaðir í Háskóla Austur-Finnlands. Hinn nýi háskóli tekur til starfa árið 2010.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Vinnustaðanám: forsendur, stefnumörkun/aðferðir og árangur

  Vel skipulögð sí- og endurmenntun fyrir alla í atvinnulífinu skiptir verulegu máli fyrir einstaklinginn, vinnustaðina og fræðslustofnanirnar og fyrir þá aðila á vinnumarkaði sem áttu frumkvæði að þessu framlagi til menntunar.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

  Marraskuun 15. päivänä Ruotsin kansanopistot ja opintoliitot luovuttivat Kansansivistysneuvostolle laatuselvityksensä. Kaikki selvitykset valmistuivat määräpäivään mennessä.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

  Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

  Ruotsissa on meneillään opetusviranomaisten organisaatiomuutos. Koulutusasioita hoitaa vastedes kolme uutta valtiollista viranomaistahoa, joilla on omat, selkeästi rajatut toimialansa.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistää pian EU-varoilla opitun tunnustamishankkeen Validering på Åland, jonka tavoitteena on luoda

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

  Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  25 milljónir norskra króna til grunnfærni í atvinnulífinu

  Með fyrirvara um samþykki Stórþingsins, er lýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2008 til verkefna sem miða að eflingu grunnfærni starfsfólks í einka- og opinberum fyrirtækjum. Upphæðin er 25 milljónir norskra króna (um 290 mill. ísl. kr.) og er umsóknarfresturinn til 15. janúar 2008. Styrkir fást til þjálfunar í lestri, skrift, reikningi og upplýsingatækni.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  Möguleikar fullorðinna á starfsmenntun á Norðurlöndunum

  Á Norðurlöndunum er það forgangsmál að bjóða fullorðnum námsmönnum upp á starfsnám því námið getur stytt leiðina að atvinnu eða áframhaldandi námi á hærra skólastigi.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-11-2007

  Nýtt raunfærnimat á Álandi

  Innan tíðar mun álenska landsstjórnin setja af stað verkefni um raunfærnimat. Verkefnið Raunfærnimat á Álandi er styrkt af Evrópusambandinu

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Þann 16. nóvember sl. var heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi www.leikn.is opnuð formlega. Á heimasíðunni eru upplýsingar um samtökin og samþykktir þeirra, félagsaðila samtakanna og stjórn. Á heimasíðunni er lokaður samskiptavettvangur, þ.e. innra net fyrir félagsaðilana. Í náinni framtíð verður heimasíðan einnig á ensku.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Virk samfélagsþátttaka frá sjónarhóli símenntunar

  Boðið var til kynningar og umræðna um vald, lýðræði og virka samfélagsþátttöku á málþingi í Norræna húsinu föstudaginn 16. nóvember sl. Að málþinginu stóð NVL á Íslandi sem er norrænt tengslanet um nám fullorðinna og Leikn, samtök fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Frumvarp um símenntun í undirbúningi

  Menntamálaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við undirbúning frumvarps um sérlög fyrir fullorðinsfræðslu/símenntun.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Kansanopisto sai uuden rehtorin

  Ålands folkhögskolan rehtorina on lukuvuoden alusta toiminut Jana Ekebom. Hän on aiemmin toiminut ammattikoulun rehtorina

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

  Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimikunnan mietinnössä esitetään, että maakunnan hallitus määrittelee aikuiskoulutukselle tavoitteet ja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Matematiikkaosaamisen tunnustaminen

  Tutustu mielenkiintoiseen raporttiin aikuisten matematiikkataitojen tunnustamisesta:

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tunnustaminen

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on saanut tehtäväksi arvioida ulkomaisten korkeakoulututkintojen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  The Swedish Learning Space Berliinissä

  Marraskuun lopussa viisi ruotsalaista e-oppimisen toimijaa esittäytyy Berliinin Online Educa -messuilla yhteisellä messuosastolla.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Pohjoismainen näkökulma uraohjauksen työtapoihin

  Tervetuloa CFL:n ja NVL:n järjestämään aikuisten opinto- ja uraohjauskonferenssiin Tukholmaan 21. marraskuuta!

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuiskoulutukselle uusi valtiosihteeri

  Ruotsin hallitus on nimittänyt Amelie von Zweigbergkin opetusministeriön valtiosihteeriksi 1. marraskuuta alkaen.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Niukka valtionbudjetti - sivistysliitot toivovat lisärahoitusta

  Norjan sivistysliitot (studieforbund) ovat odottaneet jännittyneinä budjettiesitystä vuodelle 2008. Lokakuun lopussa valmistui hallituksen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Elinikäisen oppimisen ministerit?

  Opetusministeri Øystein Djupedalin tilalle nimitettiin lokakuussa kaksi uutta ministeriä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

  Osaamisalan yhteistyö ja kehitys olivat pääteemoja Norjassa pidetyssä konferenssissa, jossa NVL:n aivoriihi esitteli ensi kertaa raporttinsa ”Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään”.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aivoriihi tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Tammikuussa 2006 NVL perusti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta aivoriihen. Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hanke tuotti lokakuussa julkaistun raportin Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem (Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään). Useimmissa pohjoismaissa raporttia on jo ehditty ruotia aiheesta järjestetyissä konferensseissa.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  DEMOS-seminaari Islannissa

  DEMOS on antologia vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudessa Pohjoismaissa. Tanskassa vuonna 2006 järjestetty DEMOS-hankkeen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Value of work – VOW-hankkeen loppukonferenssi

  VOW-hankkeen loppukonferenssi pidettiin Reykjavikin Grand-hotellissa 28. syyskuuta. Asiantuntija Fjóla María Lárusdóttir Arbejdslivets oplæringscenteristä (työelämän koulutuskeskus) kertoi hankkeesta ja sen tuloksista. Lisäksi kaksi tunnettua luennoitsijaa, Lorna Unwin og John Konrad, pitivät alustukset. Konferenssiin osallistui yli 60 ihmistä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Minne vapaa sivistystyö on matkalla?

  Askovin kansanopistossa pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin Nordic-European Academyn (NEA) raportista "Da dannelsen gik ud". Osanottajat

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

  Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  FOF:in johtoon ex-ministeri Anne Birgitte Lundholt

  FOF eli Folkeligt oplysningsforbund, (kansansivistysliitto) on Tanskan suurin vapaan sivistystyön opintojen tarjoaja. Sen uusi johtaja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Opettajakorkeakoulu valitsi uuden dekaanin

  Lars Qvortrup on valittu Danmarks pædagogiske universitetsskolen dekaaniksi. Nykyinen dekaani Lars-Henrik

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Oikeus koulutukseen kuuluu kaikille

  Opetusministeri Bertel Harder piti 17. lokakuuta puheen Unescon 34. yleiskokouksessa Pariisissa. Puheessaan Harder korosti

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Tv-sarja elinikäisestä oppimisesta

  Uuden tanskalaisen tv-sarjan ”Lær – på livet løs” aiheena on elinikäinen oppiminen. Ohjelmassa esitellään erilaisia aikuiskoulutusmahdollisuuksia, ja sen tarkoituksena on rohkaista tanskalaisia hakemaan muutosta elämäänsä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

  Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat sopineet huomattavasta lisäpanostuksesta ammatilliseen aikuis- ja jatkokoulutukseen. Matalasti

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vapaa sivistystyö kestävän kehityksen edistäjänä

  Kestävään kehitykseen perustuva yhteiskunta edellyttää muutakin kuin uutta teknologiaa ja hiilidioksidipäästöjen mittaamista. Myös yhteiskunnallinen näkökulma on otettava huomioon. Miten yksilöt voivat elää hyvää elämää antaen kuitenkin myös jälkipolville mahdollisuuden samaan?

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Stjórnvöld verða að efla menntun starfsfólks í menntastofnunum

  Vinnuhópur innan menntamálaráðuneytisins í Finnlandi hefur lagt fram tillögur um áætlun á þróun menntunar fyrir starfsfólk menntastofnanna.

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Staða, hlutverk og verkefni menntamálastofnuninni og stjórnun menntakerfisins í breytilegu umhverfi

  Þann 28. maí 2007 útnefndi menntamálaráðuneytið úttektaraðila til þess að gera könnun á stöðu, hlutverki og verkefnum menntamálastofnuninni í breytilegu umhverfi og í framhaldi af því að leggja fram tillögu um þróun stofnunarinnar auk þess að greina hvaða breytinga er þörf á örðum sviðum stjórnsýslunnar í menntamálum.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Nýr rektor lýðháskólans á Álandi

  Á þessu skólaári tekur Jana Ekebom við embætti rektors lýðháskóla Álands. Jane var áður rektor Starfsmenntaskóla Álands og

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Markmið og stefnumótun fyrir fullorðinsfræðslu á Álandi

  Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis Álands leggur til að landsstjórnin setji fram markmið og stefnumótun fyrir

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Þankabanki um færni til framtíðar frá sjónarhóli símenntunar

  Í janúar 2006 setti Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL, sem er verkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, á laggirnar þankabanka með það að markmiði að leggja grundvöll að umræðum sem fara fram um færni til framtíðar frá sjónarhorni símenntunar. Í október kom út skýrsla um niðurstöður þankabankans, Færni til framtíðar – og hvernig við þróum hana. Á Norðurlöndunum hafa staðið yfir kynningar á efni skýrslunnar.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  DEMOS

  DEMOS stendur fyrir lýðræði, vald og virka samfélagsþátttöku meðborgaranna. Með fyrstu DEMOS ráðstefnunni í Danmörku árið 2006 hófst breið

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Gildi starfa – lokaráðstefna VOW

  Í tilefni þess að VOW-verkefninu (e. the Value of work) er lokið var haldin ráðstefna á Grand Hótel 28. september s.l.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Er sú menntun sem felst í því að verða að manni á undanhaldi?

  Á fundi í lýðháskólanum í Askov fóru fram umræður um NEA skýrsluna Da dannelsen gik ud. Á fundinum var almennur skilningur á breyttri

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Samfélag án aðgreiningar

  Nýútkomin samanburðarrannsókn milli Norðurlandanna fjögurra, Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sýnir að Danmörk stendur sig illa í jafnréttismálum fatlaðra.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr formaður Samtaka um alþýðufræðslu

  Nýr formaður Samtaka um alþýðufræðslu (d. Folkeligt oplysningsforbund - FOF) heitir Anne Birgitte Lundholt. Nýr formaður ætlar að setja alþýðufræðslu ofar á forgangslista stjórnmálanna. Anne Birgitte Lundholt, sem er fyrrum ráðherra, var þann 6. október kosinn nýr formaður sameinaðra Samtaka um alþýðufræðslu.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr deildarforseti í Kennaraháskólans í Danmörku

  Lars Qvortrup, núverandi skólameistari Biblíuskóla Danmerkur verður nýr deildarforseti við Kennaraháskólann í Danmörku (DPU). Hann leysir Lars-Henrik Schmidt af sem á að leiða nýtt rannsóknarverkefni við háskólann í Árósum.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Menntun fyrir alla

  Menntamálaráðherra Bertel Harder hélt ræðu á 34. aðalfundi UNESCO sem haldinn var í París dagana 16. okt. – 3. nóv. Bertel

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa

  Ný sjónvarpsþáttaröð Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa (d. Lær på livet løs) beinir sjónum sínum að fullorðinsfræðslu. Markmiðið með sjónvarpsþáttaröðinni er að upplýsa um möguleika á sí- og endurmenntun og kveikja áhuga að breytingum hjá sérhverjum Dana. Í þáttaröðinni segja nokkrir einstaklingar frá reynslu sinni; hvað varð til þess að þeir sóttu endurmenntunarnámskeið og hvað þeir fengu út úr því.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Gríðarleg aukning fjárframlaga til fullorðinsfræðslu

  Danska ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins hafa gert með sér samkomulag um stóraukin fjárframlög til starfstengdrar sí- og

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Mat á raunfærni í stærðfræði

  Athyglisverð skýrsla um stærðfræðikunnáttu fullorðinna hefur verið gefin út:

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Mat á æðri menntun erlendis frá

  Nefndinni um mat á raunfærni hefur verið falið að fylgjast með gæðum og afkastagetu núverandi fyrirkomulags fyrir mat á menntun frá erlendum

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Sænska námssvæðið í Berlín

  Í lok nóvember hittast fimm sænskir fræðsluaðilar á sýningarbási á Online Educa í Berlín – einni af stærstu ráðstefnum heims um rafrænt nám. Markmið samstarfsins er að koma af stað umræðum um þær áskoranir sem blasa við í framtíðinni á sviði upplýsingatækni og náms.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Starfsnámsráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna í Stokkhólmi 21. nóvember. Sjá

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr ráðherra fullorðinsfræðslu

  Ríkisstjórnin hefur tilnefnt Amelie von Zweigbergk sem aðalritara í menntamálaráðuneytinu frá og með 1. nóvember. Undir

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Ráðherra símenntunar?

  Þegar Øystein Djupedal lét af embætti sem þekkingarráðherra í október varð að kalla tvo til þess að leysa þau verkefni sem honum höfðu verið falin.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Rýr framlög til alþýðufræðslunnar samkvæmt fjárlögum

  Alþýðufræðslan í Noregi verður að láta sér nægja góðan vilja.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Færni til framtíðar, hvað vitum við um hana?

  Samstarf um færni og þróun var þema fundar á Voksenåsen við Osló þegar Þankabanki NVL kynnti skýrslu sína um „Framtidens kompetenser – oc hur vi utvecklar dem“ (Færni til framtíðar og hvernig við þróum hana) í fyrsta skipti.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Þekking á sjálfbærni – verkefni alþýðufræðslunnar?

  Sjálfbært samfélag byggir á fleiru en tækniframförum og að draga úr losun koltvísýrings. Sjálfbærni tilheyra einnig félagslegar spurningar. Hvernig getur hver og einn notið lífsins og um leið tryggt að næsta kynslóð fái notið sömu lífsgæða?

 • hållbar utveckling |Finland
  31-10-2007

  Kohti arjen tietoyhteiskuntaa

  Tietoyhteiskuntapolitiikassa keskitytään lähivuosina edellisen hallituksen aikana valmistellun tietoyhteiskuntastrategian toteutukseen. Strategisen valmistelun ja linjausten jälkeen tarkoitus on päästä käsiksi käytännön tekemiseen eli arjen palvelujen parempaan hyödyntämiseen parantamalla niiden saavutettavuutta ja tuottavuutta sekä petraamalla samalla kansallista kilpailukykyä.

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

  Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1)

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Opetushallituksen aseman, roolin ja tehtävien arviointi

  Opetusministeriö asetti tehtävään selvitysmieheksi hallitusneuvos Timo Lankisen, joka luovutti Opetushallituksen asemaa, roolia ja tehtäviä sekä koulutustoimialan ohjausta käsittelevän raporttinsa 23.10.2007.

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Internationellt

  Internationellt

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Europa

  Europa

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Åland

  Åland

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Östersjön

  Östersjön

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Norge

  Norge

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Sverige

  Sverige

 • hållbar utveckling |
  04-10-2007

  Finland

  Finland