GoldenKeyword: hållbar utveckling • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  11-05-2007

  Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

  Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.

 • Clara Henriksdotter
  lika möjligheter hållbar utveckling |
  02-05-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • distansutbildning hållbar utveckling |
  28-04-2006

  Elsa

  Elsa

 • hållbar utveckling näringsliv |
  24-02-2006

  The Exodus of Workers

  The Exodus of Workers

 • folkbildning hållbar utveckling |
  27-01-2006

  Norden - en lurmærket vinderregion

  Norden - en lurmærket vinderregion

 • vägledning hållbar utveckling |
  15-08-2005

  Folkebibliotekene viser vei

  Folkebibliotekene viser vei

 • vägledning hållbar utveckling |
  15-08-2005

  Enighed om løft til vejledningen

  Enighed om løft til vejledningen

 • hållbar utveckling |
  09-03-2005

  Hållbar utveckling

  Hållbar utveckling