GoldenKeyword: høyere utdanning • bærekraftig utvikling høyere utdanning fleksibel læring kompetanseutvikling |Island
  16-12-2019

  CleverCompetance: en kreativ workshop om Verdensmålene

  Intervju med Hildur Oddsdóttir NVL koordinator i Island og deltakere i workshopen: CleverCompetance

 • Nå blir det enklere å jobbe eller studere i Norge. Foto: kompetansenorge.no
  høyere utdanning internasjonalisering |Norge
  18-07-2018

  Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

  Fra nå blir de fleste nordiske høyere utdanninger fra bachelorgrad til doktorgrad automatisk godkjent i Norge.

 • Helga Björk Jónsdóttir, diakon ved Vídalínskirke. Foto: Eysteinn Eyjólfsson
  demokrati likestilling høyere utdanning |Island
  09-07-2018

  Er kvinner mer utsatt for utbrenthet enn menn?

  Arbeid spiller en stor rolle i fleste voksnes liv. Arbeid er kilde til inntekt og forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnet. Utover det er arbeidet arena for sosiale kontakter som markerer folks rolle og status i samfunnet.

 • høyere utdanning like muligheter likestilling utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • høyere utdanning |Norge
  19-01-2016

  Sögulegt átak til að efla gæði menntunar

  Mikil áhersla er nú lögð á gæði og árangur menntunar í Noregi.

 • Denne månedens profil i Norden, Aina Leitisstein Knudsen, her på bispesetet Skálholt i Island, hvor Distans-nettverket holdt sitt møte i desember.
  fleksibel læring høyere utdanning |Færöerne
  19-01-2016

  Færøyenes gode talskvinne

  Profiler i Norden

 • høyere utdanning |Norge
  15-01-2016

  Historisk satsing på kvalitet i utdanningen

  Stor satsing på kvalitet og resultater i utdanningen i Norge.

 • utdanningspolitikk høyere utdanning |Norge
  22-12-2014

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

 • forskning høyere utdanning |Norge
  01-08-2008

  Den usynlige student. voksne i fleksibel høyere utdanning.

  NORGE