GoldenKeyword: innovation • Foto: Gerd Altmann
  innovation uddannelsespolitik |Danmark
  15-10-2020

  Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

  Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

 • Foto: Pexels
  kompetenceudvikling innovation voksenuddannelse |Danmark
  18-05-2020

  Samarbejde styrker arbejdet med diversitet

  Det kan sætte nye udviklingsprocesser i gang og give større arbejdsglæde, når man tager livtag med de sædvanlige arbejdsgange på en arbejdsplads – sammen og på lige fod. Det viser kompetenceudviklingsprojektet VALUE.

 • Foto: Pexels
  kompetenceudvikling livslang læring innovation |Danmark
  18-05-2020

  Learning Labs, en praksisnær model for kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud

  Kan styrke professionel identitet, samarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger.

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  09-01-2020

  Transformative Læringscirkler: En organisk og fleksibel model for læring

  Hvordan kan kompetencer udvikles hos de undervisere, der skal medvirke til et kontinuerligt kompetenceløft af voksne i et samfund og på et arbejdsmarked, der stadigt forandrer sig? Transformative Læringscirkler er et godt bud – til flere grupper.

 • kompetenceudvikling demokrati innovation |Norden
  30-04-2019

  Håndbog om læringscirkler i en nordisk kontekst

  En samskabende og deltagerstyret arbejdsform

 • innovation kompetenceudvikling integration |Norden
  02-04-2019

  Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

  Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

 • integration yderområder kompetenceudvikling innovation |Norden
  10-11-2017

  To-Do: En vej til integration af nyankomne?

  ”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
  av själva utvecklingsarbetet.”

 • Glasir, som efter planen står klar til brug ved skolestart i 2017.
  innovation fleksibel læring |Færöerne
  02-05-2016

  Glasir– Tórshavn College - er ved at blive en realitet

  Glasir, som på engelsk kaldes Tórshavn College, er Færøernes største uddannelsesinstitution med 250 ansatte og over 1500 elever.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016 for Validering

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • innovation |Norden
  21-01-2016

  Læringscirkler skal fremme entreprenørielt mindset i Norden

  Den 27. november 2015 mødtes voksenundervisere, ledere, studerende, entreprenører mfl. til en konference i Kolding om entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation. Formålet var at få mennesker med forskellige tilgange til i fællesskab at udforske, hvordan entreprenørielt mindset kan fremmes i og udenfor organisationer.

 • innovation motivation IT færdigheder kompetenceudvikling |Færöerne
  16-12-2015

  Skolen i netsamfundet

  Skolen i det digitale samfund var overskriften på en konference som NÁM – ministeriets ressourcecenter for undervisning – arrangerende i efteråret. Et af højdepunkterne var en vellykket workshop om ‘Legbaseret læring’, som omkring 400 lærere fra hele øsamfundet deltog i.

 • innovation |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Guðrún Jónsdóttir Bachmann

  is the Manager of Public Science Communication Programmes at the University of Iceland (UI). She has a MSc degree in Science Communication from UWE in Bristol, UK.

 • innovation |
  14-06-2012

  Konferanseavslutning

  Konferanseavslutning