GoldenKeyword: språk  • Netværksmøde i Alfarådet
    basiskompetanse språk |Norden
    19-10-2021

    Netværksmøde i Alfarådet

    Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

  • Hannes Bjørn Hafsteinsson, Foreningen Norden Island, leder NordPlus-prosjektet som skaffer folkehøgskole-stipend til islandske ungdommer.
    fleksibel læring folkeopplysning motivasjon språk |Norge
    06-09-2021

    Gir unge islendinger hjelp til å ta steget ut i Norden

    NVL formidler resultater fra Nordplus projekter: ”Jeg synes at være på højskole har åbnet mange døre som jeg ikke havde adgang til før”, forteller en av de islandske ungdommene som har fått stipend for å gå på folkehøgskole i Danmark.

  • integrering næringsliv språk |Norge
    30-08-2021

    Bruk av Språkmentorer skal styrke sysselsettingen i Norge!

    Norge ønsker å bistå andre land med å øke andelen av innvandrere i fast arbeid ved hjelp av språkmentormodellen.

  • Prosjektet ”Silent learners” gikk ut på å finne måter å aktivisere de såkalte «lurkerne» på. En lurker er den som ofte oppfattes som blindpassasjer i møter og webinarer. Foto: Mary Taylor, pexels.com
    livslang læring språk |Norge
    02-08-2021

    Små prosjekt kan gi store resultater

    Hvem har ikke jobbet og slitt i et utviklingsprosjekt for så å oppleve i etterkant at prosjektresultatet havnet i skuffen? Typisk, vil vi kanskje si. Men nei, det er faktisk mange prosjekt som lever lenge etter at sluttrapporten er levert. Det kan være små avleggere som lever videre. Noen ganger er det også store resultater, som en ny, nordisk samarbeidsorganisasjon, eller en nyttig håndbok.

  • Vi planlegger et spennende arrangement i høst, sammen med NVL Norge, med temaet desentralisert og fleksibel opplæring i nordområdene. Sånn går det når man legger EPALEs koordinatorrolle til Tromsø, sier Eva Høifødt med et smil. Foto: Ciaran James O’Connor
    kompetanseutvikling språk voksnes læring |Norge
    05-07-2021

    EPALE fornyer seg og inviterer til engasjement

    Drømmen om en europeisk portal som en Sareptas krukke for fagstoff om voksnes læring er langt på vei blitt virkelighet. EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe - har utviklet seg over mange år, og fylles daglig med nytt stoff og nye ideer.

  • Foto: Marley Clovelly
    innvandrere språk utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
    10-09-2020

    Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

    Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

  • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
    basiskompetanse språk |Norden
    18-06-2020

    Klart det går bra!

    Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

  • Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
    nettundervisning fleksibel læring IKT-kunnskap språk |Norge
    11-06-2020

    Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

    - Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

  • Fullbooket konferansefrokost med over 100 deltakere, 50 på venteliste. Foto: Anne Solsvik
    innovasjon kompetanseutvikling språk voksnes læring |Norden
    14-11-2019

    Stort oppmøte på Kompetansefrokost om språk i arbeidslivet

    Nordisk nettverk for voksnes læring og Kompetanse Norge vekket engasjement med spørsmålet om hva som er god nok språk-kompetanse til å delta i arbeidslivet. To norske og ett svensk eksempel på språkfremmende arbeidsplasser ble presentert i paneldebatten.

  • Foto: Kompetanse Norge
    språk voksnes læring |Norge
    23-10-2019

    Følg Kompetansefrokosten «Språk i arbeidslivet» direkte.

    Kompetansefrokosten arrangeres av NVL i samarbeid med Kompetanse Norge

  • Fotograf: Karin Beate Nøsterud/norden.org
    motivasjon språk voksnes læring |Norge
    20-11-2018

    Verdens første lærerutdanning på lulesamisk og sørsamisk

    Nord universitet i Bodø har satt i gang lærerutdanning for de to minoritetsspråkene lulesamisk og sørsamisk.

  • Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU.
    innovasjon språk |Norge
    03-04-2018

    App på dialekt!

    Det er ikke noen hemmelighet at norske dialekter kan være vanskelige å forstå. Nå er det imidlertid hjelp å få.