GoldenKeyword: uddannelsespolitik • lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  09-09-2020

  ”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

  Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

 • Foto: Cottonbro og Gustavo Fring
  uddannelsespolitik |Danmark
  02-09-2020

  Markante kønsforskelle i søgning til uddannelser

  En udfordring for både individ og samfund.

 • Foto: Canva Studio
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Danmark
  10-08-2020

  Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

 • Foto: Karolina Grabowska
  kompetenceudvikling basiskompetence uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2020

  Opkvalificering af arbejdsstyrken

  Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

 • Foto: Mimi Thian
  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  17-06-2020

  I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

  Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

 • uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse IT færdigheder |Danmark
  29-04-2020

  Videncentre for erhvervsskoleområdet videreføres

  Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen i Danmark har besluttet af afsætte midler til at videreføre centrene frem til 2024.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  29-02-2020

  Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

  Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

 • basiskompetence IT færdigheder voksenuddannelse uddannelsespolitik |Norden
  19-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • uddannelsespolitik |Danmark
  23-01-2020

  Nytt samarbetsprogram

  Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra 2019 til 2023.

 • Foto: www.pexels.com
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik voksenuddannelse |Norden
  17-01-2020

  Aflyst: Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Bæredygtighed og grøn omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Det stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

 • Foto: pexels.com
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-12-2019

  Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

  Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

 • Foto: www.pexels.com
  højere uddannelse uddannelsespolitik voksenlæring |Grønland
  11-11-2019

  Med børn skal land bygges

  En meget stor andel af landets børn og unge i Grønland kommer ikke i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Således er blot 40 % af dem, der forlader folkeskolen, i gang med en ungdomsuddannelse et år efter de har færdiggjort folkeskolen. 50 % af dem, der påbegynder en ungdomsuddannelse, ender dog med at droppe ud. Dermed risikerer en stor gruppe af landets børn og unge at blive marginaliseret, fordi de ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. For at imødegå denne enorme problemstilling er arbejdet med en ny skolereform igangsat. En skolereform, der blandt andet vil have indflydelse på vejledningsområdet i Grønland.

 • Foto: Pexels
  uddannelsespolitik voksenuddannelse erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-10-2019

  En samfundsøkonomiske gevinst at investere i faglært uddannelse

  Det er en god samfundsmæssig investering at uddanne ufaglærte til et faglært niveau.

 • Foto: Pexels
  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  15-08-2019

  FGU - en ny forberedende grunduddannelse for unge starter

  Pr. 1. august starter 27 FGU-institutioner, med at alle medarbejdere, som tidligere har arbejdet i bl.a. VUC- og produktionsskoler, overdrages.

 • Mette Frederiksen. Foto: www.socialdemokratiet.dk
  uddannelsespolitik |Danmark
  13-08-2019

  Danmark har fået ny regering og nye ministre

  Ved valget d. 5.juni fik Danmark en ny socialdemokratisk ledet mindretalsregering, der har støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

 • Foto: Pexels
  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse voksenuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  29-03-2019

  Voksenuddannelsescentre hårdt økonomisk presset, flere lukker

  Flere voksenuddannelsescentre - VUC, som varetager almen voksenuddannelse i efter- og videreuddannelse af voksne, er truet af lukning.

 • Foto: Norden
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-02-2019

  Talentprogram for særligt dygtige studerende

  Regingen ønsker med 190 mio.kr. over 4 år til nyt talentprogram at støtte og fastholde de særligt motiverede og talentfulde studerende på de videregående uddannelser.

 • Foto: UVM
  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  03-01-2019

  Begejstring og nervøsitet over ny FGU-uddannelse

  Danmarks nye FGU-uddannelse får flotte ord med på vejen af de involverede institutioner. Men nervøsiteten for om kommunerne sender elever nok til de nye centre, og om sammenlægningen af den pædagogiske praksis glider, er i høj grad til stede.

 • Foto: UVM
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  21-12-2018

  Omfattende reform samler forberedende tilbud til unge voksne i Danmark

  Tre års arbejde kulminerer i august 2019, når 27 nye institutioner med 88 tilhørende skoler slår dørene op til en hel ny forberedende grunduddannelse for unge i Danmark. Gamle institutioner lukkes og seks lovgivninger samles under et, der til sammen skal sikre, at flere unge fremover gennemfører en ungdomsuddannelse, inden de er fyldt 25 år.

 • Foto: Pexels
  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  06-09-2018

  Fald i antal erhvervsskoleelever efter reform 2015

  Nye analyser giver bud på udfordringerne ved søgning og frafald ved erhvervsskolerne, der trods reformen i 2015 oplever et faldende antal erhvervsskoleelever.

 • Foto: Pixabay.com
  uddannelsespolitik voksenuddannelse sprog |Færöerne
  04-07-2018

  Alfarådets seminar i Færøerne

  Voksenuddannelse i sprog, kultur og samfundsforhold for udlændinge på Færøerne

 • livslang læring uddannelsespolitik |Europa
  20-03-2018

  Nordisk mötesplats för vuxnas lärande 1 juni 2018

  Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm, Sverige

 • Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
  uddannelsespolitik |Norden
  12-03-2018

  Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

  NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

 • voksenlæring uddannelsespolitik vejledning |Island
  21-12-2017

  Ný ríkisstjórn leggur áherslu á menntamál

  Lilja Alfreðsdóttir nýr menntamálaráðherra opnaði lokaráðstefnu í evrópska verkefninu GOAL sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, mennta- og menningarmálaráðuneytið og NVL stóðu fyrir þann 14. desember.

 • uddannelsespolitik voksenlæring vejledning |Island
  21-12-2017

  Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

  Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  11-12-2017

  Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins er nú komin út á íslensku

  NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  28-11-2017

  Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

  På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  28-11-2017

  Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

  Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

 • kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Norden
  28-11-2017

  Kompetansestrategi – hvorfor?

  Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

 • Islands universitet
  uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-10-2017

  Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

  Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Danmark
  28-10-2017

  Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

  Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-10-2017

  Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

  Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

 • uddannelsespolitik livslang læring |Danmark
  16-10-2017

  Voksenpædagogisk forums seminar 2017

  Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 • voksenuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  16-10-2017

  Voksenpædagogisk forum

  Tilmelding til seminar 2017 - Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 • uddannelsespolitik |Island
  01-10-2017

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  04-09-2017

  Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

  Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2017

  Omfattende effektevaluering af udbytte af efter-og videreuddannelse - i forhold til beskæftigelse og løn

  En effektevaluering af voksen- og efteruddannelsessystemet viser bla., at trods forskelle mellem AMU kurser får både faglærte og ufaglærte øget løn og beskæftigelse efter i deltage i AMU kurser og AMU giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Lækkun framlaga til kvöldskóla

  Í nýlegu minnisblaði frá Alþýðufræðsluráðinu í Danmörku kemur fram að styrkir sveitarfélaganna til kvöldskóla hefur lækkað um 47,8% á árunum frá 2002 til 2017.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Fald i tilskud til aftenskoler

  I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

 • uddannelsespolitik voksenlæring demokrati |Island
  14-03-2017

  Kvinner og menn på Island 2017

  Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-01-2017

  Fjármagn til sí- og endurmenntunar ekki nýtt

  Um það bil þrír milljarðar danskra króna hafa hrúgast upp í danska menntamálaráðuneytinu.

 • kompetenceudvikling voksenlæring uddannelsespolitik |Island
  30-01-2017

  Turismens kompetansesenter opprettet

  Økt kompetanse i turismen i Island.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  30-01-2017

  Efteruddannelsespenge bliver ikke brugt

  Ca. 3 milliarder kroner har hobet sig op i undervisningsministeriet.

 • uddannelsespolitik |Grønland
  20-12-2016

  Ráðgjöf og fræðsla fyrir fullorðna á Grænlandi 2016

  2016 hefur verið ár spennandi þróunar á sviði ráðgjafar og fræðslu fyrir fullorðna.

 • Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
  uddannelsespolitik |Danmark
  19-12-2016

  Ny regering og nye ministre

  Danmark fik i slutningen af november en ny regering.

 • uddannelsespolitik |Grønland
  19-12-2016

  Vejledning og uddannelse for voksne i Grønland 2016

  2016 er et år med flere spændende udviklingstiltag omkring vejledning og undervisning for voksne.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  22-11-2016

  Dimensionering af uddannelsespladser 2o16

  I 2016 skal 12 uddannelser reducere optaget med samlet 776 studerende.

 • livslang læring uddannelsespolitik |Island
  31-10-2016

  Kunngjøring om islandsk kvalifikasjonsrammeverk for utdanning undertegnet

  Utdannings- og kulturministeriet, Landsorganisasjonen ASÍ og Island Business SA, Kvasir Livslanglæringssentrenes forbund, Leikn, Voksenopplæringsforbundet, Akademikernes forbund og elev- og studentorganisasjonene i Island undertegnet en erklæring om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for islandsk utdanning den 12. oktober.

 • uddannelsespolitik |Norge
  31-10-2016

  Frumvarp til fjárlaga 2017

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017.

 • internationalisering uddannelsespolitik |Island
  28-09-2016

  Ny internasjonal arena for utdanning

  Den 14 og 15. september ble et konstituerende møte for Atlantic Rim Collaboratory avholdt i Reykjavík.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-09-2016

  Danmarks placering i OECD undersøgelse

  Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ny publication om det danske uddannelsssystem

  Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Island
  26-09-2016

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

  Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.
  uddannelsespolitik voksenlæring kompetenceudvikling |Færöerne
  28-06-2016

  Planer om voksenuddannelse på Færøerne

  Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • realkompetencevurdering (RKV) uddannelsespolitik |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-05-2016

  Nordeniskolen.org einnig á færeysku

  Nordeniskolen.org er náms- og kennslugátt fyrir kennara og nemendur í fyrsta bekk til og með framhaldskóla.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  17-05-2016

  Forskere: Dansk skolepolitik bør se mod Norge

  I Norge ser et udvalg på, hvordan fremtidens kompetenceområder og skole kan tage sig ud. Det er ansvarlighed overfor de næste generationer og noget, den danske skolepolitik kunne lære meget af, mener DPU-forskere Jens Rasmussen og Claus Holm.

 • uddannelsespolitik basiskompetence |Norden
  07-04-2016

  Inspiration til samarbejd

  En samling framgångsrika nordiska projekt ger exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av Nordplus.

 • efter- og videreudddannelse uddannelsespolitik |Island
  18-03-2016

  Ny framtidsvisjon for lærers og skoleleders karriereutvikling

  Fagrådet for etter- og videreutdanning for lærere overrakte sluttrapport om rådets arbeide og forslag på neste skritt til utdannings og kulturministeren.

 • validering uddannelsespolitik |Island
  18-03-2016

  Nyt råd om validering på høyskolenivå

  Et nyt råd om validering på høyskolenivå er kommet i gang.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  18-03-2016

  Ny uddannelses og forskningsminister

  Efter en ministerrokade er Ulla Tørnæs er den 29. februar 2016 udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister.

 • vejledning livslang læring uddannelsespolitik |Færöerne
  19-02-2016

  Strategi for livslang vejledning

  Den lokale arbejdsgruppen for IKT og vejledning på Færøerne tog i januar 2016 initiativ til et møde med tre ministerier for at sætte strategi for livslang vejledning (LLV) og tværsektorelt samarbejde om den kommende strategi på myndighedernes agenda. IKT i vejledning indgår som en integreret del af denne strategi.

 • Stina Vrang Elias.
  drop-outs uddannelsespolitik |Danmark
  17-02-2016

  Gør op med stive systemer og kassetænkning

  Sådan lyder opfordringen fra Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Et bedre samspil mellem de formelle og ikke-formelle skoleformer er løsning for en del af de unge, som ikke finder vej til ungdomsuddannelserne.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-02-2016

  Erla Sigurdardottir

  Islandsredaktör DialogWeb 2015-2016

 • lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  15-01-2016

  For første gang i 2014 er flere i alderen 25-64 år universitetsutdannet

  I 2014 ble innbyggere på Island i alderen 25-64 år med universitetsutdanning for første gang flere enn de som kun hadde utdanning på videregående skoles nivå, eller 60 800 med universitetsutdanning mot 59 300 på videregåendeskoles nivå.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  15-01-2016

  Ny servicekontrakt

  Den 14. desember undertegnet utdannings- og kulturdepartementet og Arbeidslivets utdanningssenter en servicekontrakt om oppgaver i voksnes læring som gjelder fra 1. januar 2016 til slutten av 2021.

 • højere uddannelse uddannelsespolitik |Færöerne
  15-01-2016

  Ny bacheloruddannelse i økonomi og flere studiepladser i 2016

  Hvis unge mennesker skal trives og fortsat blive boende på Færøerne, så må vi straks prioritere flere uddannelsestilbud, siger uddannelsesminister, Rigmor Dam.

 • højere uddannelse uddannelsespolitik |Færöerne
  15-01-2016

  Et kommende universitetscampus i Torshavn i sigte

  En arbejdsgruppe skal udarbejde et forslag hvordan et campus kan organiseres og udbygges.

 • uddannelsespolitik |Island
  18-12-2015

  OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance 2015 ilmestynyt

  OECD:n vuotuinen julkaisu Education at a Glance ilmestyi 24. marraskuuta. Raportti koostuu OECD:n 34 jäsenmaan ja muiden yhteistyömaiden koulutusjärjestelmiä koskevasta tilastotiedosta ja analyyseista.

 • uddannelsespolitik |Island
  17-12-2015

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2015

  Den 24. november ble den årlige OECD rapporten Education at a Glance publisert. Rapporten inneholder statistikk og analyse av utdanningssystemene i de 34 OECD medlemslandene og andre samarbeidsland til OECD.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  16-12-2015

  Den nye finanslov – besparelser på uddannelse og styrkelse af bl.a. sundhed og politi

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bliver registreringsafgift på biler billigere, den nominelle grundskyld fastfryses i 2016, og der skal ske et løft på sundhedsområdet samt skabes bedre ældrepleje, der kommer skattelettelser til boligejere og politiet tildeles flere penge.

 • Finlands undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
  uddannelsespolitik |Finland
  03-07-2015

  Finland sparar 600 miljoner euro på utbildningsområdet

  Den finska regeringen vill spara in 600 miljoner euro i utbildningsutgifter före slutet av år 2020.

 • uddannelsespolitik kvalitetssäkring |Norden
  16-02-2015

  NVL:s årsberättelse 2014

  Det har blivit dags att summera förra året. Och vilket år det var!

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  18-02-2014

  Färöarna - system och lagstiftning

  Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

 • uddannelsespolitik |Island
  12-11-2013

  Þröstur Haraldsson

  Jeg har arbejdet som all-round journalist i 40 år indenfor islandsk dags- og fagpresse, samt radio. I dette århundrede har jeg været ansat på Lægernes tidskrift og som chefredaktør for Bondebladet. Jeg har også arbejdet for fagblade ...

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013