GoldenKeyword: utdanningspolitikk • Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox
  innovasjon voksnes læring utdanningspolitikk |Norden
  21-01-2020

  Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

  Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

 • utdanningspolitikk voksnes læring livslang læring demokrati |Norden
  06-01-2020

  Utdanningstiltak

  Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

 • Prosjektgruppen bak PaaD-prosjektet, fra venstre: Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen, Danmark (prosjektleder), Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Sverige, Hrobjartur Arnason, IS-Nám, Island, Deirdre Hansen, Fjarnám Lifelong Learning Center Klaksvik, Færøyene, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, og Carola Eklund, Landskapsregjeringen Åland.
  utdanningspolitikk nettundervisning kompetanseutvikling |Norge
  03-07-2019

  Tilgang til utdanning hjemmefra

  – en joker i framtidens kunnskapssamfunn

 • Jan Tore Sanner. Foto: Flickr
  fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk livslang læring |Norge
  30-05-2019

  Økte bevilgninger til bedre kvalitet i fagskolene

  Den norske Regjerings satsning på fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. Målet er både økt kvalitet og bedre samsvar mellom utdanningsinnhold og arbeidslivets kompetansebehov.

 • kompetanseutvikling voksnes læring utdanningspolitikk |Norge
  15-05-2019

  Kompetansepåfyll for 16 millioner til industri- og byggenæringen

  Den norske Regjering støtter utvikling og utprøving av fagskoleutdanning innen digitalisering og automatisering for å møte kompetansebehov.

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet det første av sju innspillsmøter 23. august ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik
  utdanningspolitikk kompetanseutvikling |Norge
  03-10-2018

  – Vi må tenke nytt om kompetanse!

  Det sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet det første av sju regionale innspillskonferanser om digitalisering og kompetansebehov i arbeidslivet.

 • EVU-utvalgets sekretariat er plassert hos Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
  livslang læring utdanningspolitikk |Norge
  29-05-2018

  Nytt ekspertutvalg skal se på markedet for etter- og videreutdanning

  Regjeringen satte i mars 2018 ned et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU) som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Utvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Resultatene vil inngå i regjeringens arbeid med reformen Lære hele livet.

 • Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
  utdanningspolitikk veiledning |Norge
  02-05-2018

  Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

  Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 • utdanningspolitikk etter- og viderutdanning |Norge
  05-01-2018

  Livslang læring i norsk arbeidsliv

  En rapport fra SSB

 • livslang læring kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  11-05-2017

  Nasjonalt kompetansepolitisk råd

  For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  01-02-2017

  Ny nasjonal kompetansepolitikk

  Fredag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi.

 • - Vi er opptatt av å levere resultater, sier ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet. Han er en nøkkelperson i nordisk samarbeid, og spesielt under det norske formannskapet i 2017.
  utdanningspolitikk |Norge
  16-01-2017

  Kontroversielle tema i skolen, inkludering – og mye, mye mer

  Nordisk samarbeid – norsk formannskap i 2017

 • voksnes læring utdanningspolitikk folkeopplysning |Island
  19-12-2016

  Nye folkehøyskoler på Island?

  Forberedelser for etablering av en ny folkehøyskole på Flateyri ved Önundarfjord, (en av Vestfjordene på Island) høsten 2018 er i gang.

 • utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  19-12-2016

  Fagfolk for fremtiden

  Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  15-11-2016

  Helhetlig kompetansepolitisk strategi

  Norge var det første landet som deltok i OECD-prosjektet Skills strategy.

 • utdanningspolitikk |Norge
  27-10-2016

  Forslag til statsbudsjett 2017

  Den norske regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017.

 • Kurset besøkte Sólheimajökull glacier
  bærekraftig utvikling utdanningspolitikk |Island
  26-09-2016

  Barna er framtida. På Island tas det på alvor

  Klimaendringene var tema for Utdanning for bærekrafts tredje samling.
  Denne gangen på Island.

 • forskning utdanningspolitikk |Norge
  18-08-2016

  Hva slags lærere vil Norge ha?

  Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

 • utdanningspolitikk integrering kompetanseutvikling |Norge
  25-04-2016

  Karriere i et samfunn i endring

  Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.

 • høyere utdanning like muligheter likestilling utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  08-03-2016

  Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

  For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 • Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
  fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  02-03-2016

  Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

  Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • Partene i arbeidslivet holder innlegg på konferansen for å gi innspill til Regjeringens arbeid med en kompetansestrategi.
  flexibelt lärande utdanningspolitikk |Norge
  10-11-2015

  Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

  Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?

 • utdanningspolitikk |Norge
  03-07-2015

  Digital tilstand 2014

  Bare 3 av 10 er tilfreds med digital opplæring. Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.

 • utdanningspolitikk høyere utdanning |Norge
  22-12-2014

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua

  Fagskole-koulutukseen tarvitaan uutta ajattelua