GoldenKeyword: validering • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

  Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

 • Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
  validering realkompetens |Færöerne
  06-06-2013

  Alle kompetencer i spil

  Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.
  validering kompetensutveckling |Færöerne
  19-02-2013

  Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

  Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.

 • – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
  validering vägledning |Island
  18-02-2013

  EU giver støtte til validering og webportal

  I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 • validering motivation |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • validering vuxenutbildning |Åland
  30-11-2012

  Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

  Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längre tid fått kämpa ..

 • validering utbildningspolitik |Åland
  22-08-2012

  Ett åländskt valideringssystem under utveckling

  Projektet ”Validering på Åland” når sitt slut i december 2012. Peter Strandvik från Utbildnings- och kulturavdelning vid Ålands landskapsregering tog över valideringsprojektet, ..

 • validering forskning |Norden
  25-07-2012

  Nordisk forskning och exempel på validering

  Publicerat 2012
  Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

 • högre utbildning validering |Sverige
  14-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  25-05-2012

  Validering kan styrkes betydeligt

  Der er afgjort plads til forbedring, når det gælder adgangen til og den konkrete brug af validering af realkompetence. Men der er også et stort engagement i at udvikle kvalitet og styrke arbejdet med realkompetence i Norden. Sådan lød konklusionen ved et fælles nordisk seminar om kvalitet i validering, hvor status og problemer blev sat til debat.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

 • kompetensutveckling validering |Danmark
  27-04-2012

  Hen imod en formel validering på Færøerne

  Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.

 • validering yrkesutbildning |Sverige
  22-03-2012

  Validering motiverar Malmöbor

  Att få möjlighet att validera de kunskaper man fått i livet är en morot för många. Med validering går det oftast snabbare att bli behörig till ett yrke än om man går en reguljär utbildning. DialogWeb har besökt Vägledningscentrum i Malmö där ungefär 300 personer varje år får sina kunskaper validerade.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  The Case of Norway

  Margrethe Hernes -
  Scepticism is a general challenge to validation, stated Margrethe Hernes, senior adviser at the Norwegian Agency for Lifelong Learning. Recent surveys show that the institutions of higher education in Norway haven’t yet fully embraced the concept.

  Åge Hanssen -
  The Adult Education Act of 1976 gave all adults a right to have their knowledge and skills documented, explained Åge Hanssen, senior adviser at the Norwegian Directorate for Education and Training, in his presentation on the Norwegian primary and secondary education system.

 • validering |in English
  19-03-2012

  Validation in the Nordic countries

  Swedish researchersPer Andersson and Tova Stenlund (pictured left) report that validation makes the Nordic employee more flexible –but mostly within one vocational area and not between areas.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Interview: Madhu Singh

  UNESCO’s role in the world of validation
  - Education should make you an autonomous person empowered to make your own choices, states Madhu Singh. She works at the UNESCO Institute for Lifelong Learning in Hamburg,

 • validering |Norden
  19-03-2012

  The Learning Revolution is Here

  Dr. Christine Wihak -
  She once threw her own university diplomas into the flames of her fireplace. It was an action born out of a desperate need to break free of the constraints imposed by the formal education system. Today Dr. Christine Wihak has come to peace with a combination of formal and non-formal education. As she claims, the learning revolution is here.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Policy and Implementation in EU and Portugal

  Martina Ni Cheallaigh: Since the Swedes opened up the perspective from not only being lifelong but also lifewide learning in the year 2000, a lot of work has been done in the EU Commission in this field, Martina Ni Cheallaigh explains. And in 2010, she tells us, validation was revisited. Martina Ni Cheallaigh: The biggest challenge for validation today is that no budget is foreseen for it, Martina Ni Cheallaigh concludes. - The costs are hidden and we have only anecdotal evidence of the real cost, and this has to be addressed properly.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Interview: Patrick Werquin

  Validation as the missing link; Patrick Werquin believes that validation can prove to be much more valuable than just a new pathway to a diploma.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Guidelines for the Future

  Ute Haller-Block -
  The European tools for lifelong learning are setting the scene for validation, claims Ute Haller-Block of EACEA. At the conference she presented the different tools in this field developed by the EU.

  Madhu Singh -
  Different rolesIn addition to all these EU-made tools, UNESCO has developed Guidelines for the Recognition, Validation and the Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  What the Numbers Say

  - Most decisions in the field of validation are currently based on faith, economist and researcher Patrick Werquin said in his conference presentation. - Swedish researcher Per Andersson presented some insights into the work being done in the Nordic countries. Although some data is available, he, too, emphasized the need for more research in the field of validation.

 • validering folkbildning |Norden
  25-07-2011

  A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

  The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

 • realkompetens validering |Norge
  09-02-2011

  Med blikket rettet fremover

  | Publicerat 9.2.2011 | Når elever i fengslene får vurdert sine arbeidserfaringer, kurs, og avbrutte studieløp opp mot læreplaner, kalles det realkompetansevurdering (validering), blir det et gode både for den enkelte og for skoleverket.

 • validering |Norden
  08-12-2010

  Key-note speeches

  Key-note speeches

 • validering glesbygd |Sverige
  13-11-2009

  Här valideras mera!

  På många håll i Sverige har strävandena kring validering varit i avtagande under det senaste året. Många strukturfondsprojekt har avslutats och genom Valideringsdelegationens nedläggning har diskussionerna kring detta viktiga område avtagit. Så inte i Västsverige! Där märker Meritea ett starkt ökat intresse för validering.

 • realkompetens validering |Norge
  12-11-2009

  „Hvorfor skulle jeg betale full pris når du ikke har fagbrev?“

  Gjør gott bedre er ett utviklingsprosjekt hvor enkeltpersoners realkompetanse blir vurdert uansett hvor eller hvordan kompetansen er ervervet. Prosjektets mål er å finne metoder for å vurdere deltakernes kompetanse, deres plassering i yrkes- og fagutdanning og gi dem mulighet for å gjøre ferdig utdannelsen for å få svennebrev.

 • validering invandrare |Sverige
  11-11-2009

  Validering och yrke hand i hand

  En intervju med en vuxenstuderande med utländsk bakgrund måste gå på djupet för att man ska kunna validera yrkeskompetensen rätt. Att få reda på att en person är ingenjör och har jobbat på en elektronikfabrik leder inte så långt. Den erfarenheten har utbildningschef Virva Muotka på vuxenutbildningscentret Adulta.

 • norden.org
  validering baskunskaper |Norden
  25-07-2009

  Nordiske e-værktøjer til validering – et udsnit

  Denne rapport er den ene del af afrapporteringen af projektet: ”Nordiske e-værktøjer til Validering”. Projektet er udført af NVR – Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurderinger, Danmark, for Nordiskt expertnätverk för Validering, under NVL – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.

 • validering vuxenutbildning |Sverige
  08-09-2008

  En ingång för validering på Åland

  Projektledare Robert Jansson håller på att skapa en gemensam ingång till validering och vuxenutbildning på Åland.

 • validering utbildningspolitik |Norden
  25-07-2008

  Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

  Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

 • forskning validering |Norge
  16-04-2007

  Validering til høyt nivå

  Folkehøyskolen i Norge har tradisjoner fra 1860 tallet, og er en almenndannende og eksamensfri skole. Den benyttes ofte av elever som et berikelsesår mellom videregående skole og høyere utdanning. Folkehøyskolene i Norge gir ikke formell studiekompetanse. Nå legger et pilotprosjekt grunnlaget for at deltakelse på en folkehøyskole i Norge skal gi studiepoeng for opptak til et amerikansk universitet

 • forskning validering |Danmark
  13-04-2007

  Fordi min hustru siger at jeg skal!

  Arbejde med og udvikling af metoder til validering af ikke-formel og uformel læring er en relativt ny udfordring i Island. De manglende initiativer fra arbejdsmarkedets partnere og en manglende generel politisk målsætning har dog ikke betydet at validering af færdigheder ikke har været praktiseret, men heller at der ikke har været et behov for en struktureret og vel defineret valideringssystem indtil for nyligt.

 • forskning validering |
  13-04-2007

  Dear Reader

  Tiiu Kuurme, professor at the University of Tallinn likes to say that a human being can learn by gathering, through experience and accidentally.

 • forskning validering |Sverige
  13-04-2007

  Validering stärker chanserna till arbete

  Vid lärcentret CityAkademin i Örebro arbetar Annika Åberg-Hellund som studie- och yrkesvägledare. Hon tycker om att arbeta med validering. Då talar man om vad folk kan och lägger det de inte kan åt sidan.

 • validering integration |
  13-04-2007

  3/2007: Validering

  3/2007: Validering

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  28-09-2006

  Kære læser!

  Validering af kompetancer og kvalitetsikring af læring er varme emner i dag, om det så gælder almene uddannelsesformer, livslang læring, voksenuddannelse eller generel læring. Disse to emner udgør også temaet for dette nummer af DialogWeb.

 • yrkesutbildning validering |Sverige
  26-09-2006

  Validering – under utveckling på Åland

  Validering är ett nytt begrepp inom åländsk vuxenutbildning. I det förslag till omstrukturering av såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildningen (se DialogWeb 5/2006 för en närmare beskrivning) som gavs i slutrapporten av kommitté Struktur-07 anges att vuxenutbildningen ska ansvara för validering av enskilda individers yrkeskunskaper och studieprestationer inom olika yrkesområden.

 • realkompetens validering |Norge
  26-09-2006

  Realkompetanse blir vurdert

  Det har alltid vært slik at man må vise til formell kompetanse i forbindelse med jobbsøking og opptakskrav til videre studier. Nå ønsker man i tillegg at realkompetansen skal kvalifisere.

 • validering kvalitetssäkring |
  25-09-2006

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

 • validering vuxnas lärande |
  10-06-2005

  Rakas lukija

  Rakas lukija

 • validering vuxnas lärande |
  09-06-2005

  Dear Reader

  Dear Reader

 • validering vuxenutbildning |
  09-06-2005

  Kära läsare

  Kära läsare

 • validering yrkesutbildning |
  05-06-2005

  Att validera och värdera kunskap inom fritt bildningsarbete

  Att validera och värdera kunskap inom fritt bildningsarbete

 • validering kompetensutveckling |
  05-06-2005

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

 • validering flexibelt lärande |
  02-06-2005

  Norway

  Norway

 • validering realkompetens |
  26-05-2005

  Ruotsi

  Ruotsi

 • validering lika möjligheter |
  10-05-2005

  1/2005: Validering

  1/2005: Validering