GoldenKeyword: veiledning • kompetanseutvikling veiledning |Norden
  04-09-2020

  Digitalt frokostseminar – karriereveiledning som integreringstiltak

  Lær mer om hva karriereveiledning kan bidra til når det gjelder integrering av nyankomne i arbeidslivet.

 • veiledning |Norge
  03-09-2020

  Karriereveiledning rett hjem

  Mandag 24. august ble en ny, online karriereveiledningstjenesten lansert i Norge. Her kan alle som trenger det får veiledning om jobb og karriere, enten over chat eller telefon. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig uansett hvor i landet man befinner seg.

 • utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning |Norden
  27-06-2020

  Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

  Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

 • Foto: www.pexels.com
  realkompetanse voksnes læring veiledning |Norge
  18-11-2019

  Ny videreutdanning i realkompetansevurdering i Oslo

  OsloMet (Oslo Metropolitan University) tilbyr denne høsten et nytt studium i realkompetansevurdering på masternivå.

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  kompetanseutvikling veiledning voksnes læring |Norge
  01-10-2019

  Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

  Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

 • Hringsjá, opplærings- og arbeidsrehabilitering åpner nye muligheter for folk som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, Helga Eysteinsdóttir er forstander.  Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir.
  voksnes læring like muligheter veiledning kompetanseutvikling |Island
  19-06-2019

  Hringsjá, en mulighet til bedre liv

  Arbeid og aktivitet har vist seg å ha en god virkning på helsen og er derfor viktig for mange som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, som kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen.

 • Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

  Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

 • Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.  Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration. Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune. Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
  utdanning i fengsel veiledning |Norden
  30-04-2019

  Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

  Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

 • Foto: Pexels
  basiskompetanse voksnes læring veiledning |Norge
  05-11-2018

  Opplæringen av basismatematikk

  Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

 • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • veiledning voksnes læring |Island
  22-10-2018

  ̶ En fantastisk kilde til informasjon om utdanning og jobb!

  Neste skritt er en nettportal. Portalen inneholder generelle studie- og jobbeskrivelser, elektronisk undersøkelse av brukernes interesser, informasjon om validering og elektronisk veiledning.

 • Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
  utdanningspolitikk veiledning |Norge
  02-05-2018

  Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

  Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 • Jan Tore Sanner og Gina Lund
  distrikt veiledning |Norge
  23-02-2018

  Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

  23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

 • Kunnskapsminister Henrik Asheim og Kompetanse Norges direktør Gina Lund
  veiledning |Norge
  09-11-2017

  E-veiledning skal styrke karrierearbeidet

  Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • veiledning |Norge
  03-05-2017

  Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

  Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

 • veiledning |Norge
  31-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Norski menntamálaráðherrann vill að bæði verði boðið upp á ráðgjöf á netinu og staðbundna ráðgjöf til þess að hægt verði að tryggja ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
  veiledning |Norge
  15-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

 • veiledning |Norge
  15-09-2016

  Høringsrunde om karriereveilending

  Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.