GoldenKeyword: vuxnas lärande • Foto: Fauxels
  livslångt lärande vuxnas lärande |Island
  23-06-2020

  Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

  Statistik från Hagstofa Íslands

 • Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
  glesbygd baskunskaper IKT kompetens vuxnas lärande |Finland
  24-02-2020

  Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

  Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport.

 • Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
  vuxnas lärande baskunskaper |Island
  27-01-2020

  FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

  FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

 • Foto: www.pixabay.com
  validering vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  21-01-2020

  Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

 • vuxnas lärande |Norden
  16-01-2020

  Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

  Vision 2030

 • motivation vuxnas lärande |Norden
  03-01-2020

  Motivation att lära hela arbetslivet

  Motivation är enligt svenska nationalencyklopedin en ”psykologisk term för de faktorer hos individer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika håll”. Motivation är därmed att betrakta som en katalysator och i vissa fall som helt avgörande för att få till stånd kompetensutveckling – och det både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Men hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning? Vilka är hindren och framgångsfaktorerna för medarbetare att ständigt utvecklas i och på arbetet? När Nordisk nätverket for kompetensutveckling i och för arbetslivet träffades i Köpenhamn i november 2019 sattes fokus just på medarbetares motivation till kompetensutveckling.

 • Foto: pexels.com
  kompetensutveckling vuxnas lärande |Island
  19-12-2019

  De digitala kompetens hjulet

  VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

 • integration vuxnas lärande |Sverige
  18-12-2019

  Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

  Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

 • I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo
  vuxnas lärande motivation |Åland
  02-12-2019

  PSS-stöd ger god rutin och nya livsmål

  Projektet ”Samordnad sysselsättning” (PSS) på Åland erbjuder individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på en arbetsplats och även stöd i hemmet.
  – Jag var så trött på att bara gå hemma och göra ingenting. Jag ville jobba. Via PSS har jag en person som stöder mig, någon jag litar på. Det är det bästa plus jobbet och lönen.
  Det säger Andreas Borenius, deltagare i PSS som finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska Socialfonden.

 • Foto: Antra Carlsen
  vuxnas lärande vägledning livslångt lärande |Norden
  27-11-2019

  Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

  Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

 • Fr.v. Paneldeltagare Åshild Olaussen, föredragshållare Ragnhild Lied och paneldeltagare Jorma Malinen på första raden. Foto: Camilla Lindberg
  vuxnas lärande baskunskaper utbildningspolitik |Finland
  24-10-2019

  ”Livslångt lärande får inte bli ett mantra”

  Vem ska betala festen för framtidens lärande? Under VET-veckan i Helsingfors efterlyste många aktörer bättre ekonomiska modeller för framtidens lärande och även valideringen. Finlands utbildningsminister Li Andersson betonade vikten av bättre baskunskaper.

 • Foto: Hildur Hrönn Oddsdóttir
  vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  17-10-2019

  Unga vuxna kommer med innovativa förslag om framtidens utbildningar

  Den 10.oktover samlades unga vuxna från de nordiska länderna i Reykjaviks stadsteater till att diskutera hur Norden kan uppnå Agenda 2030, med en speciell focus på mål 4.7 utbildning för alla.

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande baskunskaper |Finland
  20-09-2019

  Kraftig ökning av vuxenstuderande inom grundläggande färdigheter

  Satsningarna på grundläggande färdigheter för vuxna ger resultat i Finland.

 • Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton
  kompetensutveckling vuxnas lärande |Finland
  16-09-2019

  Vild och lekfull festival utmanar status quo

  Dare to Learn i Helsingfors är Nordeuropas största och vildaste festival kring framtidens lärande. NVL fick ett samtal med festivalens CEO Henna Pursiainen och Akseli Huhtanen som är framtidsproffs på kontinuerligt lärande. De efterlyser en hållbar livsstil som passar in i miljökrisens tidevarv.

 • Foto: Lýðháskólinn á Flateyri
  livslångt lärande vuxnas lärande |Island
  02-09-2019

  Nya lagar om Folkhögskolor

  Våren 2019 genomfördes för första gången lagar om Folkhögskolor i Island.

 • vuxnas lärande |Åland
  20-08-2019

  Åland 2019

  Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat inom utbildning och undervisning.

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande |Finland
  14-08-2019

  Finland 2019

  Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

 • Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo
  kompetensutveckling vägledning vuxnas lärande |Åland
  07-08-2019

  Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

  Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.

 • vuxnas lärande |Sverige
  18-06-2019

  Sverige 2019

  Sedan 2015 har regeringen satsat på ett kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Satsningen innebär en gradvis ökning av antalet utbildningsplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men också fler platser till högre utbildning inom yrkeshögskolan och högskolor.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Åland
  23-05-2019

  Alandica Debatt

  Inkluderande ledarskap & Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling

 • Foto: Pexels
  validering vuxnas lärande |Norden
  14-05-2019

  Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

  Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

 • Framtidsskolan av glas eller stråle. Islands ordförandeskap i Nordisk ministerråd 2019. Foto: Deposit photos
  vuxnas lärande hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  03-05-2019

  Webbinarium och workshop ”Utbildning för alla unga vuxna i Norden”

  Island vill sätta fokus på ungas syn på lärande, karriärhantering, arbete och deltagande i samhälle genom en nordisk workshop i Reykjavik hösten 2019.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Sverige
  17-04-2019

  Onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

  Vill du lära dig mer om hur du kan stödja vuxna i att uppgradera & validera sina kompetenser?

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande distansutbildning |Sverige
  19-03-2019

  Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

  I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

 • Foto: haefni.is
  språk näringsliv vuxnas lärande |Island
  20-02-2019

  100 ord för turismen

  Turismens kompetenscenter har sammanställt en lista över vanliga ord som används inom turistbranschen på Island.

 • vägledning vuxnas lärande |Island
  26-02-2018

  Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

  Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

 • vuxnas lärande livslångt lärande |Norden
  20-12-2017

  NVL flyttar till Århus

  Nu blåser nya vindar i NVL.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  04-12-2017

  Sjálfbær, nýskapandi og örugg Norðurlönd

  Svíar hafa valið þrjú meginþemu fyrir formennskuáætlun sína fyrir Norrænu ráðherranefndarinnar árið 2018.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande validering näringsliv |Norden
  19-10-2017

  Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

  De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |
  10-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland

  Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 • kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  10-10-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • kompetenceudvikling vuxnas lärande |Norden
  07-09-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-07-2017

  Ny statistik om svensk komvux

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

 • vuxnas lärande |Norden
  29-05-2017

  Infografik

  Hur många använder NVL och hur länge är de på våra sidor?

 • vuxnas lärande |Norden
  08-05-2017

  Infografik

  NVL skapar kunskapsunderlag.

 • vuxnas lärande |
  27-04-2017

  Infografik

  Så många är ni som använder NVLs informationstjänster.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-04-2017

  Infografik

  Allt detta gör NVL.

 • validering vuxnas lärande integration |Sverige
  29-03-2017

  Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

  Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik

 • vuxnas lärande |
  20-03-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

 • Antra Carlsen
  vuxnas lärande |Sverige
  09-03-2017

  NVL presenteras i Sverige

  VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

 • vuxnas lärande |Norden
  06-03-2017

  Pressmeddelanden

  NVL:s pressmeddelanden

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  27-02-2017

  Norden möter EU möter Norden

  Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 • vuxenutbildning vuxnas lärande forskning |
  30-01-2017

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av en vuxenutbildningsundersökning.

 • vuxnas lärande |Norden
  23-12-2016

  God jul och gott nytt år!

  NVL önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

 • vuxnas lärande |Norden
  02-11-2016

  En ny svan är född

  Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserade sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn.

 • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

  I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Finland
  30-09-2016

  Minni stuðningur við fullorðinsfræðslu

  Sænska ríkisstjórnin leggur til í frumvarpi sínu til fjárlaga 2017 að hámarkstími fyrir styrk til fullorðinsfræðslu verði styttur úr núverandi 19 mánuðum í 15 mánuði.

 • menntastefna vuxnas lärande |Norden
  30-06-2016

  Fullorðinsfræðsla verði skylda á Norðurlöndum

  Ríkisstjórnir norrænu landanna eiga að beita sér fyrir því að fullorðinsfræðsla og endurmenntun verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og koma á fót kerfi þar að lútandi með aðstoð frá aðilum vinnumarkaðarins.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Norden
  06-04-2016

  Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

  Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

 • Per Andersson är professor i vuxenpedagogik och skulle gärna se fler speciallärare riktade till vuxna.
  folkbildning vuxnas lärande validering |Sverige
  25-02-2016

  Lär barn och vuxna olika?

  Är du specialpedagog och intresserad av att forska om vuxnas lärande? Enligt Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, kan du bli efterfrågad. DialogWeb har pratat med honom om några olika skillnader mellan att undervisa barn och vuxna.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  15-01-2016

  Nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna.

 • vuxnas lärande |
  13-01-2016

  NVL skal evalueres i 2016

  Nordisk Ministerråds program for voksnes læring, NVL, er en mødeplads for alle aktører involveret i voksnes læring i Norden.

 • vuxnas lärande yrkesutbildning |Sverige
  12-01-2016

  Debatt: Varför bygger inte politikerna ut vuxenutbildningen?

  Behovet av vuxenutbildning är skriande, vad gör politikerna?

 • vuxnas lärande |Finland
  06-01-2016

  Finland 2016

  Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

 • vuxnas lärande |Island
  31-08-2015

  Annullering av IPA kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter var ulovlig

  Ombudsmann for den Europeiske union (European Ombudsman) kritiserer EU-kommisjonen skarpt for deres rettergang angående en IPA kontrakt mellom Arbeidslivets opplæringssenter på Island og EU.

 • vuxnas lärande |Norden
  20-06-2015

  Projektet ”Motivation to Grow”

  Projektet Motivation to Grow, som FNV tillsammans med sina medlemsorganisationer och partners i de baltiska länderna ansvara för, är nu i full gång. Projektet syftar främst till att bygga upp ett tematiskt nätverk för att få goda idéer och tips för arbetet med yngre personer som avbryter studier etc. Problemen är de samma i länderna och vi tror […]

 • vuxnas lärande |Island
  12-06-2015

  Að læra allt lífið á Norðurlöndunum

  NVL með á Fundi fólksins í Norræna húsinu í Reykjavík.

 • vuxnas lärande |Norden
  10-06-2015

  Følg 17 spændende Folkemøde-debatter hjemmefra

  Du behøver ikke gå glip af Folkemødet, bare fordi du ikke kommer til Allinge i år. På skærmen hjemmefra kan du følge 17 debatter om vidt forskellige emner på skærm derhjemme, mens det foregår. Vil du høre oplæg om Samfundspligt, skolereform, sundhed, seksualundervisning og stress? Vil du overvære debatter om medborgerskab og mellemfolkelighed?  Vil du […]

 • vuxnas lärande |Norden
  13-05-2015

  DK: Ekstraordinær bevilgning på 63 mill.

  Dansk Folkeopplysnings Samråd (DFS) har fått en ekstraordinær bevilgning på 63 mill. til fordeling i regjeringens vekstpakke.  – Dette er viktig kompensasjon for tap av tippemidler, men jeg tar det som en anerkjennelse av at frivillighet og folkeopplysning skaper vekst, sier DFS-leder Per Paludan Hansen.     Etter at spillmarkedet i Danmark ble liberalisert i 2010, har […]

 • vuxnas lärande |Norden
  02-05-2015

  Finland: SFV Bildning delar ut folkbildningsmedaljer 2015

  SFV:s Folkbildningsmedalj delas ut sedan SFV:s 80-årsjubileum år 1962, och skall enligt statuterna tillfalla ”en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska”.  Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro. Den första Folkbildningsmedaljen gick till konstnär Håkan Ahlnäs, Nykarelby. Håkan Ahlnäs är bildkonstnär och har hållit konstutställningar i Nykarleby, Vasa, […]

 • vuxnas lärande |Norden
  23-04-2015

  Voksenopplæring som handelsvare?

  Forhandlingene mellom EU og USA om ”The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)” gjør mange sivilsamfunnsorganisasjoner i Europa urolige. – Det er foreløpig uklart om utdanning generelt, og voksenopplærings spesielt, vil bli inkludert i TTIP sier politisk rådgiver Tania Berman i The European Association for the Education of Adults (EAEA.) Hva er TTIP? TTIP er […]

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-04-2015

  Dra inte in på studiecirkeln - svenskar vill lära

  Studiecirkeln lyckas på ett unikt sätt möta människor där de befinner sig för ett lärande genom hela livet.

 • vuxnas lärande |Island
  23-03-2015

  Sjósókn

  Námsvettvangur fyrir sjómenn, tækifæri og áskoranir til mennta í sjávarútvegi í samstarfi fyrirtækja og fræðsluaðila.

 • vuxnas lärande |Island
  23-03-2015

  Koulutusta kalastajille

  Kalastajille suunnattu oppimisympäristö tarjoaa kalastusalaan liittyviä opintomahdollisuuksia yhteistyössä yritysten ja koulutuksen tarjoajien kanssa.

 • vuxnas lärande |Island
  20-03-2015

  Fiske

  Læringsarena for fiskere, med muligheter og utfordringer til utdanning innenfor fiskerinæringen i samarbeid mellom virksomheter og utdanningstilbydere.

 • vuxnas lärande |Norden
  15-03-2015

  Fora (DK) Landsmøde 9.10. maj

    Hvad gør en forening autentisk? Hvordan får og fastholder vi frivillige i aftenskolen? Hvad har Foras foreninger med demokrati og aktivt medborgerskab at gøre? Kom til landsmøde den 9.-10. maj i Svendborg og hør forfatter, direktør og brandingekspert Nikolaj Stagis fortælle om autentiske foreninger, som har en klar og tydelig identitet. Nikolaj Stagis vil […]

 • vuxnas lärande |Norden
  22-02-2015

  Intressant skrift: Att förstå varandra i Norden

  Nordiska Ministerrådet har i samarbete med Kulturkontakt Nord producerat en skrift om norsdisk  nordiska språk och språkkultur. Det handlar alltså om vår ”språkgemenskap” där det oftast gäller att förstå varandra, inte nödvändigtvis att tala det andra språket. Syftet med  skriften är att ge råd och tips för att  minska eller att undvika problemen med  att kommunisera med personer […]

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus verkefni til þess að uppfæra European Quality Mark

  Haustið 2014 tóku fulltrúar fjögurra landa, Eistlands, Lettlands, Noregs og Íslands saman höndum til þess að endurbæta og þróa gæðastjórnunarkerfið, European Quality Mark (EQM).

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Hlutfallslega færri Íslendinga sækja sér fræðslu

  Hlutfallið var 22,3% árið 2003 en fór hæst í 27,7% árið 2006 og 27,1% árið 2012.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Relativ færre islendinger deltar i opplæring

  Relativ færre islendinger deltar i opplæring.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus-prosjekt for å oppdatere European Quality Mark

  Høsten 2014 samlet representanter fra Estland, Latvia, Norge og Island krefter i et nytt prosjekt for å forbedre og utvikle kvalitetssystemet European Quality Mark (EQM).

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni

  Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus-hanke uudistaa European Quality Mark -laatujärjestelmää

  Syksyllä 2014 Viron, Latvian, Norjan ja Islannin edustajat kokosivat voimansa uudessa hankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää European Quality Mark -laatujärjestelmää.

 • vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2015

  Mer undervisning ökar nyttan

  20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisningstid i veckan.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  SFV leder projektet Raising Strong & Resilient Communities

  SFV Bildning i Finland leder Erasmus+-projektet Raising Strong & Resilient Communities (A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education), som hade sitt första möte i Helsingfors i november. Den officiella samarbetspartnern är Svenska folkskolans vänner, men i praktiken är det SFV Bildning (Ann-Sofi Backgren) som deltar i […]

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  Lösenordet förnyat

  Ett nytt lösenord till hemsidans interna avdelning skickas nu ut till FNV:s medlemsorganisationer m.fl. Lösenordet kan också meddelas vid kontakt med  FNV:s generalsekreterare.

 • vuxnas lärande |Finland
  06-02-2015

  Teetansseissa on tunnelmaa

  Rytmi ja melodia, niistä syntyy Eino Hämäläisen, 87, mielestä hyvä tanssimusiikki. − Valssista ja tangosta minä pidän, ja meneehän se foxtrottikin. Sehän on sellaista nykyään, että heilutaan kuin heinämiehet, hän vertailee tanssityylejä Hopeatien palvelutalon takkahuoneessa. Tänään on kuitenkin tarjolla Hämäläisen tarkoittamaa lajia, kuunneltavaa ja tanssahdeltavaa. Nurkan takana, kahvitilan seinälle viritetyllä valkokankaalla pyörii pareja Kansallisoopperan lämpiössä. Tenori […]

  The post Teetansseissa on tunnelmaa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-02-2015

  Selfiessä kirjastokollegojen kanssa

  Delhiläisen majapaikkani naapurit kutsuivat minut häihin. Morsian selitti häärituaaleja ja ehdotti, että minut haetaan polttareihin kello 19. Kaivoin repusta edes jotain siistimpää vaatetta ja odotin hakijoita. Tiesin, että intialainen aikakäsitys on venyvä, joten odotin rauhassa kaksi tuntia. Mutta ketään ei tullut siihen mennessä, eikä koko iltana. Tässä kohtaa tyttökirjassa lukisi, että ”hänen poskillaan paloivat punaiset […]

  The post Selfiessä kirjastokollegojen kanssa appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  05-02-2015

  Kouluttamattomuus on elinikäinen taakka

  Maakuntaneuvos Viljo Määttälä menetti isänsä ollessaan viisivuotias. Se loi ratkaisevat puitteet toholampilaisen pojan opintielle. – Koulun aloittamista piti lykätä, koska äitimme tarvitsi apua kodin ja vastasyntyneen vauvan kanssa. Elettiin 1930-luvun pulavuosia, joten menin naapuritaloihin rengiksi, eläkkeellä oleva Määttälä kertoo. Kansakoulun jälkeen hän olisi halunnut jatkaa oppikouluun, mutta köyhällä perheellä ei ollut varaa lähettää poikaa 40 […]

  The post Kouluttamattomuus on elinikäinen taakka appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  04-02-2015

  Tuntiopettaja elää pätkissä

  Tiistaiaamuisin hyvinkääläinen Eero Muurimäki hyppää Helsingin-junaan. Stoan kulttuurikeskuksessa odottaa salillinen ihmisiä, jotka haluavat kuulla muinaisten kelttien esineistä ja keskustella esihistoriasta siihen syventyneen tutkijan kanssa. − Tuntiopettajan työssä on paljon hyvää: vapaus, mahdollisuus yleistajuistaa omaa tieteenalaansa ja syventää omaa tietämystään. Minä siinä eniten opin, kun valmistelen luentoja, kertoo Helsingin työväenopistossa ja Vantaan aikuisopistossa luennoiva arkeologi. Kansalaisopistojen opetus […]

  The post Tuntiopettaja elää pätkissä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  04-02-2015

  Tarvitsemmeko Yleä vai tarvitseeko Yle meitä?

  Päätoimittaja väittää, että Ylen johto toteuttaa markkinajohtajastrategiaa. Yhtiön digitaalinen kasvustrategia ja markkinaosuuden maksimointi vievät tilan muilta mediakentän toimijoilta. Yle myös käyttää resurssejaan holtittomasti. Puolustus oli seuraavan aamun Helsingin Sanomissa. Ylen vastaava päätoimittaja, uutis-ja ajankohtaistoiminnanjohtaja Atte Jääskeläinen väitti Niemen vääristelevän asioita, ja keskustelukin kertoi pikemminkin kaupallisen median kaupallisista ongelmista kuin Ylen tehtävästä. Keskustelu ei edennyt juupas–eipäs-väittelyä […]

  The post Tarvitsemmeko Yleä vai tarvitseeko Yle meitä? appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  03-02-2015

  Ihan paras hankekokous!

  − Suunnitteluun kuluu uskomattoman paljon aikaa. Sen tietää vasta, kun järjestää itse kokouksen, sanoo suunnittelijaopettaja Tuija Hyvönen Sastamalan opistosta. Kahdeksan aikuiskoulutuksen hankekokousta emännöineenä hän tietää myös, että aikataulu pettää aina. Niinpä sen on oltavakin niin väljä, että työskentely ei kärsi muutoksista. − Kaikissa tapaamisissamme on melko samanlainen ohjelmarunko, jota voi muunnella, kertoo OK-opintokeskuksen suunnittelija Marion […]

  The post Ihan paras hankekokous! appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  02-02-2015

  CIMO toivoo EPALEsta yhteisöä

  − Toivon, että koko aikuiskoulutuskenttä lähtee reippaasti mukaan tuottamaan sisältöä portaaliin, sanoo ohjelma-asiantuntija Reeta Knuuti Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta (CIMO). Hän aloitti vuoden alussa Suomen EPALE-portaalin vetäjänä. Palvelusta halutaan helposti lähestyttävä. Kohderyhmää ovat kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat. − Portaalin sisältöjen pitää olla yleiskielisiä. Ammattislangia haluamme välttää, Knuuti sanoo. Hankekumppaneiden deittipalvelu Kokonaan uusi palvelu on […]

  The post CIMO toivoo EPALEsta yhteisöä appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • vuxnas lärande |Finland
  30-01-2015

  Hulinan hallitsija

  Tänään tiedottaja sukkuloi Tampereella Sampolan tiloissa, missä kansalaisopistoväki on koolla Tammiseminaarissa. Hurme ohjaa osallistujia oikeisiin tiloihin, varmistaa, että työväenopiston salin mikrofoni on säädetty oikein ja päivittää reaaliaikaisesti seminaaritapahtumia sosiaaliseen mediaan. Pienessä hulinassa helsinkiläinen Hurme viihtyykin. − Olen iloinen, kun pääsin heti tositoimiin. Samalla näen, millaista porukkaa meidän kentällä toimii. Kansalaisopistoja Hurme tuntee työstään Helsingin suomenkielisessä […]

  The post Hulinan hallitsija appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  29-01-2015

  Intia alkaa lentokoneesta

  ”Lentokone kohoaa ilmaan. Intialaiset rakastavat sekä lapsia että uusinta tekniikkaa”, Virpi Hämeen-Anttila kirjoittaa Minun Intiani -kirjassaan. Näin alkaa tämäkin matka. Istun jumbojetissä matkalla Lontoosta Delhiin. Kone on täynnä intialaisia tai intialaistaustaisia perheitä, jotka ovat matkalla sukuloimaan Delhiin tai Mumbaihin. Nuoria rouvia, saripukuisia isoäitejä, sikhimiehiä värikkäissä turbaaneissa. Ja paljon eri-ikäisiä lapsia. Viereeni istuu ensin seurue, johon […]

  The post Intia alkaa lentokoneesta appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  28-01-2015

  ”Kerään matkalta tunnejälkiä”

  Värit, äänet, hengellisyys, kuumuus, köyhyys. Ennen matkaa Mustamon mielikuvat Intiasta perustuivat toisten kokemaan: kirjoihin, elokuviin ja ystävien tarinoihin. Kyllä. Kun hän astuu Delhin-majapaikastaan, ystävänsä Rita Nahatan kodista kadulle, mielikuvat muuttuvat todeksi. Oma kokemus tuo mukaan sävyt: On mudanruskeita katuja. On tuuttaavia vespatakseja. Ja ihmisiä, juuri niin paljon ihmisiä kuin kaikki ovat kertoneet. Kulttuurikliseiden ääripäät New […]

  The post ”Kerään matkalta tunnejälkiä” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  27-01-2015

  Näin syntyi kaupunkilaisten näköinen näyttely

  − Hei, me halutaan tänne vielä hiekkalaatikko, Paavo Halonen ehdottaa Helsingin kaupunginmuseon Lyhtysalissa tutkija Jari Harjulle. Vastaus tulee empimättä. − Ette saa. Saatiinpa loota tai ei, varmaa on, että #fläsäri-valokuvanäyttelyssä on kevään mittaan paljon ohjelmaa, jossa kävijä pääsee itse kokeilemaan ja tekemään, eikä vain katsomaan. Museo temmellyskenttänä Hiekkalaatikkoleikin hengessä syntyi itse näyttelykin. Viime syksynä museo antoi […]

  The post Näin syntyi kaupunkilaisten näköinen näyttely appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Norden
  26-01-2015

  Generalsekreterarmöte 20 januari

  Efter en kort välkomsthälsning till Köpenhamn och FORA:s värdskap hälsade Beatrice Östman, ordförande i FNV välkommen till GS-mötet. En kort presentation följde av deltagarna. Styrelsen består förutom av Beatrice som ordförande, från SFV Bildning i Finland också av Ann-Marie Winberg, generalsekreterare för FNV, Elinor Harder Andersen från FORA i Danmark och undertecknad som vice ordförande […]

 • vuxnas lärande |Finland
  26-01-2015

  ”Opiskelija maksakoon hömpän”

  Astrologiaa, homeopatiaa, numerologiaa, enkeliterapiaa, burleskitanssia. Vapaan sivistystyö viitan alle mahtuu monenlaista koulutusta. Se vain ajoittain herättää kritiikkiä, millaisia kursseja sopii kustantaa verovaroilla. Kestääkö imago? Viimeksi ärähti valtiovarainministerin poliittinen valtiosihteeri Esa Suominen löydettyään Tampereen seudun työväenopiston ohjelmasta kurssin työelämän astrologiasta. Hän pelkää, että kireän talouden aikana hömpällä on vaikea perustella vapaan sivistystyön rahoittamista. Lähivuosina toimialaa odottavat […]

  The post ”Opiskelija maksakoon hömpän” appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  23-01-2015

  Sinnikäs suomen opiskelija

  Joka päivä Santos, 20, opettelee sanakirjasta kolme uutta suomen kielen sanaa. Joka päivä hän kuuntelee radiota ja katsoo televisiota. – Kello viisi tulee lastenohjelmia, joita on helppo seurata. Opin uutta joka päivä, hän kuvaa opiskeluaan Lammin vastaanottokeskuksessa. Elämänsä ensimmäiset 18 vuotta Bernardino Santos eli Guinea-Bissaussa. Lähes kaksi vuotta sitten hän lähti Länsi-Afrikasta kohti Pohjolaa ja […]

  The post Sinnikäs suomen opiskelija appeared first on Souli.

 • vuxnas lärande |Finland
  22-01-2015

  Koulutuspilvessä on ruuhkaa

  Viime syksynä lanseerattiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla EduCloud. Helmikuussa kunnat avaavat oman palvelunsa, EduStoren. Kummastakin saa oppimateriaaleja, pelejä ja sovelluksia, maksua vastaan ja ilmaiseksi. Nimetkin ovat lähes identtiset. Tehdäänkö samaa asiaa nyt kahteen kertaan? Ei tehdä, vakuuttaa kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen ministeriöstä. Hänen mielestään palvelujen samastaminen on yhtä ontuvaa kuin appelsiinin vertaaminen sitrushedelmiin. − EduCloud […]

  The post Koulutuspilvessä on ruuhkaa appeared first on Souli.