Tietoa ohjauksen vaikutuksista

 
Opinto- ja uraohjauksessa panostetaan nyt nuoriin: heidän opiskeluaan pyritään tukemaan ja opintonsa keskeyttäneiden määrää pienentämään. Ohjauksen vaikutuksista ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi. Tämä käy ilmi Evalueringsinstitutin tuoreesta tanskalaisen opinto- ja uraohjausjärjestelmän arvioinnista. Arvioinnissa suositetaan perustettavaksi kansallista rekisteröintijärjestelmää, jonka avulla voitaisiin analysoida ohjauksen vaikutuksia nuorten pysymiseen samassa opiskelu- tai työpaikassa.  
Lisää arvioinnista: www.eva.dk
1139