Til gavn for uddannelserne

 

 

 

Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning. Universitets- og byggestyrelsen, 2007.

Udvalget for uddannelsesforskning blev nedsat i 2006 med henblik på, at analysere hvordan uddannelsesforskningen i Danmark kan styrkes. Det bestod af formand Jens Thorhauge, Direktør for Biblioteksstyrelsen og formand for DPU-udvalget samt en række repræsentanter fra danske universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse. 

Udvalgets opgave var, at vurdere hvordan det sikres, at uddannelsesforskningen inden for det pædagogiske og fagdidaktiske uddannelsesområde retter sig mod samfundets behov og at opstille modeller for at styrke uddannelsesforskningen og samspillet mellem forskning, uddannelse og efteruddannelse med udgangspunkt i universiteternes rolle. 

Formålet med rapporten er, at give en række anbefalinger, der kan bidrage til at fastholde og styrke opmærksomheden omkring uddannelsesforskning og udvikling som centralt for uddannelseskvaliteten i uddannelsessektoren. Rapporten indeholder 26 anbefalinger der er rettet mod universiteter, professionshøjskoler og ministerier. 

Rapportens omfatter en redegørelse for organiseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske forskning og uddannelse i Danmark, en række anbefalinger om 
styrkelse og formidling af den danske uddannelsesforskning og en beskrivelse af en række områder, hvor uddannelsesaktiviteterne inden for det pædagogiske og fagdidaktiske felt kan styrkes.

Rapport (pdf)