Tillgänglighet inom folkbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 

Undersökningen visade att det i de flesta institut inom folkbildningen fanns tydliga brister speciellt ur sådana studerandes perspektiv som har en funktionsnedsättning. I vartannat institut lämpade sig bara cirka hälften av utrymmena inomhus för personer som använder sig av ett hjälpmedel, t.ex. en rullstol eller en rollator. En knapp tredjedel av instituten erbjöd möjlighet att använda en induktionsslinga.
 De som svarade för institutens del var benägna att bedöma tillgängligheten i en väldigt positiv anda. Institutens svar förde tankarna också i övrigt till att personalen är villig att beakta de behov som uppstår av en funktionsnedsättning och av avvikande inlärningsförmåga.

Läs mera på Minedu.fi
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi