Tinne Geiger

Danmarksredaktör -> jan. 2017

 
Jeg kommer fra en stilling ved Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK), hvor jeg arbejdede med voksenuddannelse og var med til at skrive rapporter om blandt andet integration og frafald/fastholdelsesproblematikker. Jeg er uddannet fra statskundskab ved Aarhus Universitet, og har primært et samfundsmæssigt perspektiv på voksenuddannelse og kompetenceudvikling. Før jeg blev ansat på NCK arbejdede jeg som konsulent i Ungdommens Røde Kors. I dag er jeg ansat som fuldmægtig i ledelsessekretariatet ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor jeg blandt andet servicerer forskningsledelsen. Jeg er særligt optaget af integrations-, udviklings- og samfundsspørgsmål, herunder marginalisering, medborgerskab og frivillighed