Tænketank om fremtidens kompetencer med fokus på livslang læring

 

 
Den 25. oktober 2007 afholdtes konferencen i Reykjavik, den var godt besøgt, ca 50 personer deltog. Tænketankens arbejde blev præsenteret af Harry Bjerkager, Norges repræsentant i Tænketanken og gjorde Kristín Ástgeirsdóttir Islands repræsentant rede for projektets resultater og produkt. Panelen sammenstod af repræsentanter fra arbejdslivet, skolesystemet, organisationer for livslang læring og to altingsmedlemmer. Målrettet diskussion kendetegnede paneldiskussionen og spørgsmål fra konferencens gæster. 
Selve rapporten Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem findes på www.nordvux.net/page/457/nordisktanketank.htm. Der findes også sammenfatninger på engelsk, finsk, islandsk og svensk samt yderligere oplysninger om Tænketankens arbejde.