To-do seminarium aktiverar

”Tack! Det här är första gången som jag känner att jag är med i samhället” var ord som en inflyttad använde för att tacka Cecilia Stenman direkt efter seminariet.

 
Grupparbete under to-do seminarium för integration på Åland. Vivve Lindberg Grupparbete under to-do seminarium för integration på Åland.

Så snabb respons inom målgruppen var inget som arrangörerna hade vågat drömma om när de skissade på ett åländskt to-do seminarium för bättre integration.

Idén om att satsa på to-do seminarium kom egentligen först från NVL koordinator Maria Marquard från Danmark som ansåg att det skulle vara bra att göra seminarier mer praktiskt inriktade för att också förbättra effekten av ett seminarium. Inom NVLs nätverk Öar i Östersjön har det tidigare arrangerats to-do seminarier kring integration två gånger på Bornholm och en gång på Gotland.

Fullt surr från alla borden

Cecilia Stenman, som är kontaktperson för den åländska nätverksgruppen inom nätverket Öar i Östersjön, var med på Gotland och lät sig inspireras av upplägget från Bornholm; att använda ett seminarium som ett konkret verktyg för att utveckla och förverkliga idéer och samarbeten.

Det åländska seminariet tog, liksom det gotländska, modell från Bornholm; tre punkter skulle diskuteras i mindre grupper. Cecilia berättar att de som arrangörer tittat noga på gruppindelningen. Det fanns representanter från bland annat utbildningssektorn, frivilligsektorn, sjukvård och inflyttade. Önskan var att ha så stor bredd som möjligt vid varje bord.

Cecilia.jpg
Cecilia Stenman. Foto: privat

- Ofta är det ju så att man på seminarium sätter sig bredvid de man redan känner och då blir det ofta samma diskussion. Därför var det A och O att diskussionsgrupperna från början var indelade så att deltagarna var från olika yrkeskategorier och hade olika erfarenheter. Bordsplaceringen blev väldigt medveten och lyckad; det blev fullt surr från alla borden redan vid första punkten, berättar Cecilia.

Tre viktiga punkter

Första diskussionspunkten handlade om vilka hinder som finns på Åland idag, vad som försvårar integrationen. Den andra punkten innebar att grupperna skulle måla upp sina visioner kring integration. Under den sista punkten var det dags för grupperna att se på vilka resurser och möjligheter som fanns runt bordet och utifrån det lägga fram idéer, projekt eller åtgärder som gruppen tillsammans skulle driva igenom innan uppföljningsseminariet tre månader senare.

- Jag har suttit på ett otal antal seminarium och även om man blir inspirerad och får nya tankar och idéer så är det någonstans det stannar upp och det blir svårt att ta tag i verkligheten när man kommer tillbaka till jobbet. Det är en risk att idéerna bara rinner ut i sanden. Men med ett to-do seminarium blir det något konkret som man kan börja jobba med direkt även om det inte är fler med från samma arbetsplats eller organisation, förklarar Cecilia.

Nu gör vi

Cecilia är nöjd med konceptet och lyfter fram att det kom många konkreta och fina förslag. Hon är övertygad att metoden fungerar och vill prova på to-do seminarium som metod även runt andra utbildningsfrågor.

- På nåt sätt känns det som att det passar den åländska mentaliteten, att se vad som behöver göras och sen bara bestämma sig – nu gör vi! säger Cecilia.

Just nu väntar hon med spänning på att få veta hur det gått för grupperna att förverkliga sina idéer. På listan finns allt från mentorskap till att skapa mötesplatser, sprida information, söka praktik- och arbetsplatser och ordna ett to-do seminarium med en SFI-klass. Bara tanken att det här, eller delar av det, kan bli en konkret slutprodukt av seminariet tyder på att det är en konkret och bra metod, menar Cecilia.