To-do-seminarium på Åland

 

Att inkludera inflyttade.
3 november 2016 i Mariehamn

 
12-10-2016
Start: 03-11-2016 00:00

Slut:    03-11-2016 00:00

Syftet med seminariet var att identifiera hinder och möjligheter inom olika områden men även att hitta handlingsalternativ – vad kan jag/min arbetsplats bidra med/vem kan vi samarbeta med? Under seminariet varvas föreläsningar med lösningsinriktade workshops (därav benämningen To-do). Inbjudna till seminariet är företag/företagare, kommuner, organisationer och föreningar samt administratörer och inflyttade som vill vara med och påverka hur vi utformar framtiden för dem som flyttar till Åland. Ö- nätverkets representanter från Gotland och Bornholm deltar också.