Toimeentulotuki lakkautettiin tutkintoa vailla olevilta alle 30-vuotiailta

 

Toimeentulotukiuudistus astui voimaan 1. tammikuuta 2014. Sen myötä Tanskaan tuli uusi tukimuoto, opintoavustus, joka on samansuuruinen kuin Tanskan valtion opintoraha. Opintoavustus korvaa toimeentulotuen tutkintoa vailla olevien alle 30-vuotiaiden osalta.

 

Nuorten tulee aloittaa opiskelu mahdollisimman pian, ja heidän odotetaan työskentelevän ja mahdollisimman pitkälti ansaitsevan oma toimeentulonsa opintojen alkuun asti. Sellaisten nuorten, joilla ei ole edellytyksiä aloittaa heti opiskelua, tulee olla valmiita osallistumaan toimintaan, joka edistää koulutukseen pääsyä. Kaikkien heikommassa asemassa oleva nuoret, joiden ei katsota pystyvän osallistumaan koulutukseen, saavat avustusta, joka vastaa suuruudeltaan entistä toimeentulotukea.

Yksinhuoltajat ja nuoret äidit saavat erityistä tukea ja taloudellista apua koulutukseen hakeutumista varten. Uudistukseen sisältyy myös uusi toimeentulotukijärjestelmä aikuisille ja nuorille, jotka ovat suorittaneet tutkinnon.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Bm.dk