Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

 

Kirjan tavoitteena on herättää julkista keskustelua siitä, miten voitaisiin lisätä syrjintää kokevien ryhmien osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Hanke on samalla kokeilu, jolla pyritään tukemaan kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusta.
Toteutumattomia oikeuksia kartoitettiin kuulemalla järjestöjä kymmenessä eri tilaisuudessa. Tärkeiksi yhdenvertaisuuden ongelmiksi kuulemisten pohjalta nousivat lasten ja vanhusten, maahanmuuttajien sekä saamelais- ja romanivähemmistöjen asemaan liittyvät epäkohdat. Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt joutuvat usein syrjityiksi tai kokevat olevansa yhteiskunnassa näkymättömiä. Raportissa Niemelä ehdottaa keinoja, joilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja saada oikeudet toteutumaan.
Linkki työministeriön sivulle.

1761