Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 
Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen

Formålet med aftalen er at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Forskellige initiativer bl.a. økonomiske incitamenter og samarbejde med beskæftigelsesområdet om nødvendig kompetenceudvikling skal sikre, at aftalen kan gennemføres. Initiativer der derudover kan sættes i væk bliver en del af forhandlingerne sidst på foråret 2017. Der nedsættes derudover en ekspertgruppe  som skal analysere og komme med bud på hvordan VEU systemet kan styrkes.

Læs mere