Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 
Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen

Formålet med aftalen er at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Forskellige initiativer bl.a. økonomiske incitamenter og samarbejde med beskæftigelsesområdet om nødvendig kompetenceudvikling skal sikre, at aftalen kan gennemføres. Initiativer der derudover kan sættes i væk bliver en del af forhandlingerne sidst på foråret 2017. Der nedsættes derudover en ekspertgruppe  som skal analysere og komme med bud på hvordan VEU systemet kan styrkes.

Læs mere

812