Tro och mångfald

 

Religionsmöten och religionsteologi i Norden, red. Yvonne Terlinden. TemaNord 2005:582
Bakgrunden till boken är en nordisk konferens om religionsmöten och religionsteologi, som arrangerades hösten 2004 på Lärkkulla i Finland. Arrangör för konferensen var Nordiska Kyrkliga Studierådet (NKS). NKS är ett samarbetsorgan för kyrkliga vuxenpedagoger i Norden. Boken har bekostats av Nordisk Kulturfond. 
Mera information: Sinikka Metsätähti, sinikka.metsatahti(ät)evl.fi
www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/TN2005582.pdf

1656