Tulevaisuuden koulu

 

 

Yhteistoiminta, innovointi, osaamisen kehittäminen, syväoppiminen ja kestävä kehitys ovat avainsanoja, joiden avulla lapsista on määrä kasvaa itsevarmoja, aktiivisia ja itsenäisiä aikuisia.

Viime kesänä Sten Ludvigsen ja hänen johtamansa työryhmä esittivät näkemyksensä siitä, millainen tulevaisuuden koulun pitäisi olla. Työryhmä on arvioinut, millaista osaamista oppilaat tulevat tarvitsemaan ja miten eri aineiden opetusta on muutettava, jotta oppilaille karttuu tällaista osaamista. Työryhmän tekemä selvitys on nyt lausuntokierroksella, joka päättyy 15.10.2015.

Lisää aiheesta (norjaksi)