Tulevaisuuden visio opettajien ja koulujen johdon urakehityksestä

Opettajien täydennyskoululutusta käsittelevä asiantuntijaneuvosto luovutti Islannin opetus- ja kulttuuriministerille loppuraporttinsa, jossa käsitellään neuvoston työtä ja esitetään ehdotuksia seuraaviksi toimenpiteiksi.

 
Raportissa esitellään opettajien ja koulujen johdon urakehitystä koskeva uusi tulevaisuuden visio ja korostetaan, että opettajankoulutus merkitsee koko työuran ajan jatkuvaa oppimista. Tälle tärkeälle toiminnalle on varattava rahoitusta sekä saatavilla oleva ja tehokas järjestelmä. Asiantuntijaneuvosto ehdottaa, että ministeri nimittää työryhmän käsittelemään neuvoston ehdotuksia, jotka käsittelevät opettajien ja koulujen johdon urakehitystä.