Tutkimus muokkaa tulevaisuutta

 

 

Esimerkkejä ehdotuksista:
• Ruotsalaisen tutkimustoiminnan laajentaminen
• Selkeiden laatukannustimien luominen
• Ruotsalaisen tutkimuksen innovaatiovoimien vahvistaminen
• Lisää panostuksia tutkimuksen ”villeihin kortteihin”

Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/5146/a/149604
Lisätietoa (englanniksi): PDF