Tutkintoa vailla olevat toimivat usein koulutustasoaan vaativammissa tehtävissä

 

 

Ajatushautomo DEA:n tuoreen tutkimuksen mukaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevista työllisisistä 60 % toimii tehtävissä, jotka ovat vaativampia kuin heidän koulutustaustansa perusteella voisi olettaa.  Ammattitutkinnon suorittaneistakin lähes 15 % toimii koulutustasoaan vaativammissa tehtävissä.

Tutkimuksen mukaan nämä työntekijät ovat usein nostaneet osaamistasoaan jollakin aikuis- tai täydennyskoulutuskurssilla. Yhteys koulutustasoa vaativampiin työtehtäviin näyttää olevan erityisesti lyhyillä AMU-työmarkkinakoulutuksilla, mutta myös yleissivistävällä aikuiskoulutuksella sekä korkea-asteen aikuiskoulutuksella. Vaikka eri alojen välillä on suuria eroja, tulokset viittaavat siihen, että monien työllisten osaamistaso on korkeampi kuin heidän koulutustasostaan voisi päätellä.   

Linkki raporttiin (tanskankielinen)