Tutkintojen viitekehys ilman elinikäistä oppimista?

 

 

Kun Norjan kansallinen tutkintojen viitekehys valmistui joulukuussa 2011, siitä puuttui elinikäisen oppimisen näkökulma. Norjan opetusministeriö päätti silloin asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia selvitys siitä, miten formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolinen opintotarjonta tulisi sijoittaa viitekehykseen. Työryhmä luovutti raporttinsa 30. huhtikuuta. Työryhmän sisällä näkemykset jakaantuivat, ja raportissa esitellään kaksi ehdotusta.

Linkki raporttiin (norjaksi)