Tvåspråkig undervisning ger goda resultat i Finland

 

 
Avhandlingen visar att goda kunskaper i modersmålet stöd i språkutvecklingen hemifrån understöder inlärning av ett främmande språk. I skolundervisningen är det viktigt att sörja för en balanserad utveckling av modersmålet och det främmande språket. Om omgivningen dessutom är studiemotiverande och eleverna finner naturliga situationer att använda språket, har han/hon utomordentliga möjligheter att uppnå utmärkta språkkunskaper.
I avhandlingen följdes språkinlärning och därpå inverkande faktorer från lågstadiet till gymnasiet hos unga som fick tvåspråkig undervisning.  Undersökningen gjordes vid en finsk-amerikansk skola, där man jämförde resultaten från finskspråkiga studerande i engelska med amerikanska studerande i engelska, vars modersmål är spanska.
https://oa.doria.fi/handle/10024/44611