Työmarkkinakoulutukset arvoidaan vuonna 2007

 
Tanskan työmarkkinakoulutusmuodot arvioidaan vuonna 2007. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin koulutusjärjestelmä vastaa työmarkkinakoulutuslain tavoitteita ja missä määrin työmarkkinakoulutuksen piiriin kuuluva ammattisuuntautunut aikuis- ja täydennyskoulutustarjonta vastaa työmarkkinoiden tarpeita perusammattitaidon osalta.  
1203