Työryhmä: Erityisryhmät huomioitava aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

 
Aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta pyritään kehittämään uuden, vuodet 2007-2012 kattavan ohjelmaehdotuksen avulla. Ehdotuksen valmistellut työryhmä muun muassa kehittäisi aikuiskoulutuksen alueellisen palvelutarjontaa ja etäopetusta, parantaisi erityisryhmien mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Lisäksi työryhmä esittää uudistuksia osaamisen tunnustamiseen ja selvityksen tekemistä aikuisten tutkintotavoitteisen lukiokoulutuksen opintotuen ja koulumatkatuen edellytyksistä.  Työryhmä luovutti muistionsa opetusministeri Antti Kalliomäelle.