Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

 

Työssä oppiminen tuntuisi tässä mielessä olevan lupaava oppimismenetelmä, sillä osaamisen kehittäminen ja käyttäminen tapahtuvat siinä usein rinnakkain.
Tuoreessa raportissa kuvaillaan pohjoismaista tutkimusta työssä oppimisesta. Tutkimuksessa selvitettiin oppimista edistäviä tekijöitä ja kehitettiin best practice -malleja. Raportissa korostetaan, että oppilaitosten ja työpaikkojen välinen tiivis yhteistyö on tärkeä edellytys best practice -mallien ja onnistuneen työssä oppimisen toteutumiselle käytännössä.
Raportin voit ladata NMR:n kotisivuilta:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:576