Ubalancer på arbejdsmarkedet, mangel på faglært arbejdskraft i 2030, højere dagpenge styrker uddannelsesløft

Er aktuelle temaer der behandles i Arbejdernes erhvervsråds temapublikationer.

 
Foto: Rodolfo Quirós Foto: Rodolfo Quirós

Arbejderbevægelsens erhvervsråd udgiver fortløbende temapublikationer om emner som arbejdsmarked, uddannelse, ulighed, offentlige finanser, vækst, grøn økonomi m.m.

En aktuel publikationer viser, at ubalancer på arbejdsmarkedet bl.a. betyder at der i 2030 kan forventes at være en mangel på 99.000 faglærte, 24.000 personer med en kort videregående uddannelse og 13.000 personer med en mellemlang videregående uddannelse.

Samtidig vil der være et overskud på 59.000 ufaglærte, 51.000 studenter og 25.000 med lang videregående uddannelse.

Holder fremskrivningen vil udviklingen bl.a. betyde mangel på faglært kvalificeret arbejdskraft, øget ledighed og lavere BNP.

Et uddannelsesløft af arbejdsstyrken kan reducere ubalancerne og øge bruttonationalproduktet med op imod 105 milliarder kroner.

Læs temapublikation: ”Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030. Tema: Ubalancer på arbejdsmarkedet”