Uddannelse af kompetencevejledere

 

 
DGI har uddannet et korps af ”realkompetenceguider”, der uddanner ledere m.fl. ude i foreningerne til at fungere som sparringspartnere. DFS og Daghøjskoleforeningen står i spidsen for et pilotprojekt, hvor de i et samarbejde med syv af DFS’s øvrige medlemsorganisationer og Danmarks Pædagogiske Universitet gennemfører landets første efteruddannelsesforløb for vejledere om realkompetence.
24 erfarne vejledere er netop nu ved at uddanne sig til ”realkompetencevejledere”.
Der udvikles materialer til uddannelsen, til introduktion af kolleger og til præsentation af tilbuddet over for samarbejdspartnere og myndigheder. Et muligt perspektiv for projektet er videreførelse af erfaringerne i et permanent efteruddannelsestilbud samt udvikling af beslægtede kursustilbud til en bredere målgruppe.
Projektet afsluttes med erfaringsopsamling i november måned og resultaterne formidles bl.a. på to regionale konferencer i januar måned, der retter sig med kommunerne.
Konferencerne arrangeres af DFS i samarbejde med DGI og foreningen Fritid og Samfund.
Information om projektet www.dfs.dk.