Uddannelse i bæredygtig udvikling

Gode eksempler inspirerer med konkrete redskaber og nye synsvinkler i nordisk uddannelse i bæredygtig udvikling.

 
Uddannelse i bæredygtig udvikling Haver till maver

Bæredygtighed er mere end økologi

Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL), har i flere år arbejdet med viden om bæredygtighed i voksenuddannelse. På baggrund af det arbejde, er der udviklet en nordisk tværsektoriel efteruddannelsesmodel for bæredygtig udvikling. To hold har nu gennemført uddannelsen og erfaringerne herfra er samlet for at inspirere til innovative kurser inden for voksenuddannelse.

Uddannelsen arbejder med bæredygtighed i bred forstand, ud fra et økologisk, socialt og økonomisk perspektiv. Derudover vil uddannelsen øge deltagernes bevidsthed om lokale og globale samfundsmæssige udfordringer. Susanne Leegaard var blandt de 20 deltagere, der deltog i den første pilotuddannelse. Hun nævner projekternes store bredde som en positiv overraskelse, og hun har fået et stort erfaringsnetværk med fra sin deltagelse i uddannelsen. De meget forskelligartede projekter og deltagerne forskellige baggrunde har for Susanne Leegaard åbnet øjnene for nye dimensioner af bæredygtighedsbegrebet.

Det genkender en af deltagerne fra uddannelsens anden runde, Eva Diekmann, også. Den anden runde blev gennemført i kølvandet på de store flygtningestrømme der kom til Europa i 2015, og bæredygtighed i forhold til samfundsmæssige udfordringer fik en langt mere central placering end det havde haft i første runde. Det gjorde stort indtryk på deltagerne. For Eva Diekmann var det ”en øjenåbner at se bæredygtighedsbegrebet foldet ud til andet og mere end blot økologisk bæredygtighed”.

Konkrete redskaber og idéer med hjem

Bæredygtighed kan være meget uhåndgribeligt og svært at tale om i praksis. Netop det er i fokus på uddannelsen; at knytte konkrete eksempler og praksis til de emner, der bliver drøftet. Blandt andet derfor er kurset bygget op om eksempelpædagogik. Hvert kursus består af fire sessioner, der foregår i fire af de nordiske lande. Der er en overskrift for hver session, og deltagerne besøger projekter der knytter sig til det aktuelle tema.

Hver deltager har arbejdet med deres egne konkrete projekter sideløbende med uddannelsen. Udfoldelsen af bæredygtighedsbegrebet til at handle om andet og mere end økologi, har Eva Diekmann taget med hjem i sit projekt, hvor hun arbejder med formidling af bæredygtighed. Det har udmøntet sig i en idé til hvordan hun bedre kan skabe en fælles rammer for formidlingen, som kan justeres efter den enkelte deltagergruppe. Idéen er at knytte formidlingen op på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN vedtog i 2015.

Susanne Leegaard arbejdede under uddannelsen med projektet Ledestjerner i Syddansk Fødevareklynge. Målet med projektet var at producenterne af kvalitetsfødevarer skulle blive mere bæredygtige og skabe vækst gennem en fælles fortælling. Susanne Leegaards rolle var at arbejde med kompetenceudvikling blandt de tilknyttede producenter. Uddannelsen gav Susanne Leegaard konkrete redskaber til det projekt, hun arbejdede med, og den har givet hende inspiration til et mere meningsfuldt og altruistisk arbejdsliv. Sussanne Leegaard arbejder i dag med udbredelse af kulinariske skolehaver hos Haver til Maver på Krogerup Avlsgård i Humlebæk.

Eksempelpadagogik2_web.jpg
Foto: Eva Diekmann

Fra løftede pegefingre til gode eksempler og muligheder

Med udgangspunktet i de 17 verdensmål som en fælles ramme, er det blevet nemmere for Eva Diekmann at relatere bæredygtighedsbegrebet til noget meningsfuldt, og at vise kompleksiteten i begrebet. Susanne Leegaard påpeger også vigtigheden af at se bæredygtighedsproblematikker i en større sammenhæng. Bæredygtighed og grøn omstilling finder sted i en verden af forskellige kulturer; det er vanskeligt at formidle de komplicerede sammenhænge hvis man ikke har en forståelse af konteksten.

Uddannelsen er bygget op ud fra en eksempel-pædagogisk tilgang. For Susanne Leegaard har det givet rigtig god mening, fordi det er en effektiv måde at se og mærke de uendeligt mange sider af bæredygtighed. Eksempelpædagogikken kan i den sammenhæng meget mere end al mulig teori, som Susanne Leegaard udtrykker det. Deltagerne mærker så at sige bæredygtighedsbegrebets store kompleksitet på egen krop.

Jeppe Læssøe har evalueret kurset efter første gennemløb. Han peger netop på eksempelpædagogikken som et godt redskab i undervisning af emner der er meget abstrakte og komplekse og som kan være forbundet med risici og frygt. Eksemplerne kan hjælpe med at konkretisere problemerne og pege på mulige løsninger; tilgangen kan være med til at fremme håb og kreativitet.

Eva Diekmann er enig med Susanne Leegaard om at eksempelpædagogikken er med til at give mening til begrebet og kan hjælpe med at gøre formidlingen mere tilgængelig. Eva Diekmann oplever at formidlingen omkring bæredygtighed kan være præget af løftede pegefingre. Ved at fokusere på de gode eksempler er det muligt at bevæge sig væk fra det og i stedet være konstruktiv og handlingsanvisende.

Trods de gode eksempler kan Eva Diekmann godt ind imellem blive modløs og i tvivl om, hvad det hele nytter; projekterne er gode men kan også virke små i forhold til udfordringernes omfang. Hun oplever dog, at de peger på steder, vi hver især kan starte i retning mod mere bæredygtighed.

Fakta

Læs om uddannelsen på NVL’s hjemmeside for netværket om bæredygtig udvikling

Læs om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling her

Evalueringen af uddannelsen kan læses her

Der er udgivet en bog om uddannelsen og erfaringerne herfra, som kan findes her

Susanne Leegaard har arbejdet med fødevarerelaterede projekter siden år 2000. Under uddannelsesforløbet arbejdede hun med projektet Ledestjerner i Syddansk Fødevareklynge. I dag arbejder Susanne Leegaard med udbredelsen af kulinariske skolehaver i projektet Haver til Maver, som er beskrevet her.

Eva Diekmann har været med til at udvikle formidling af bæredygtighed I København gennem GoGreenCopenhagen