Uddannelsesvejledning for voksne

 

En ny rapport fra EVA giver et tværgående billede af uddannelsesvejledning for voksne. Rapporten  kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder grundlæggende voksen- og efteruddannelse, organiserer og samarbejder om den uddannelsesvejledning, som voksne med en kort eller ingen uddannannelse.  Det varierer, hvordan uddannelsesistitutionerne prioriterer og håndterer uddannelsesvejledningen for de voksne borgere på uddannelsesinstitutionerne. Undersøgelsen viser, at nogle VUC’er og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og deres vejledere yder institutionsuafhængig uddannelsesvejledning, til trods for at det ikke er et krav. Andre institutioner understreger, at opgaven hverken ligger eller bør ligge i deres regi. For de borgere, som har brug for institutionsuafhængig vejledning, kan det betyde, at det bliver svært at overskue, hvilken institution de skal opsøge for at få en sådan vejledning.

Læs rapporten